DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sau khi thảo luận tại tổ, sáng ngày 21/12, kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục nội dung thảo luận và chất vấn tại hội trường.

IMG 5446

Đại biểu Nguyễn Văn Khiên ( xã Hợp Châu) chất vấn các ngành tại hội trường

Đại đa số các đại biểu đều nhất trí cao về nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp, đồng thời  tập trung thảo luận sâu hơn về các vấn đề như: Tỷ lệ độ che phủ rừng; tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; vấn đề gây ô nhiễm môi trường tại các nhà máy sản xuất xi măng, mỏ khai thác đá, các trại chăn nuôi lợn trên địa bàn; tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở một số nơi còn chậm; vấn đề xâm canh, xâm cư ở một số địa phương; việc chuyển ngạch, nâng bậc lương công chức, viên chức gặp nhiều khó khăn; công tác quản lí đầu tư xây dựng cơ bản; kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; cơ sở để đánh giá về tỷ lệ đô thị hóa tăng 5%; căn cứ để đánh giá chỉ tiêu tỷ lệ giường bệnh/ vạn dân ...Tại kỳ họp đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện đã trả lời tất cả các vấn đề, câu hỏi mà cử tri và đại biểu quan tâm.

IMG 5444

Các ngành chuyên môn của huyện trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp

Phát biểu tại  kỳ họp, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc lắng nghe ý kiến của các đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân, hứa sẽ lãnh đạo UBND, chỉ đạo các ngành chức năng phấn đấu nỗ lực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND giao, đồng thời đồng chí cũng làm rõ thêm một số vấn đề mà nhiều đại biểu HĐND và cử tri quan tâm: Trong lĩnh vực phát triển kinh tế cần tập trung xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, đặc biệt là việc sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; việc cố gắng đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, công tác bảo trì, sửa chữa các công trình cầu, ngầm, đường giao thông và các công trình thủy lợi; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoat động của các cơ quan QLNN hiện nay; những nỗ lực của huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

IMG 5419

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải trình và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Vũ Chi chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trong huyện phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế , xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong phát triển công nghiệp, cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động; quan tâm giải quyết thỏa đáng vấn đề môi trường;  tích cực tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương; tập trung đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật; bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; ưu tiên các nguồn vốn đầu tư và huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng nông thôn mới, tập trung ưu tiên vào 5 xã phấn đấu về đích trong năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân; tập trung đâu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Ngay trong quý I, huyện phải thông qua được đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án cải tạo vườn tạp, xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, sẽ xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân tích cực tăng gia, lao động, sản xuất, gắn với thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội; đảm bảo giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; trú trọng công tác Dân số - KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ các cặp tảo hôn, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; duy trì công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tiếp tục xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều được đón tết nguyên đán Đinh Dậu vui vẻ, tiết kiệm và an toàn.

IMG 5448

Các đại biểu HĐND huyện biểu quất thông qua các Nghị quyết

Với sự tập trung và nhất trí cao, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2017; Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách  năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 3 HĐND huyện lương Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương làm việc của kỳ họp và thành công tốt đẹp./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
473
1973
13419
1930353
76981
54375
3604993

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 06:18
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction