DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 29/12, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó trưởng ban TT Ban dân vận Tỉnh ủy, Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; lãnh đạo các ngành, đoàn thể, Hội đặc thù và Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

IMG 5571

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, công tác dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hệ thống dân vận tiếp tục được nâng cao, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát tình hình nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phổi hợp, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả quan trọng trong tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” tiếp tục được đổi mới và phát triển. Trên địa bàn huyện hiện có 176 mô hình “ Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như: Mô hình chăn nuôi bò sữa của nhân dân xóm Liên Khuê, xã Liên Sơn, xóm Trại Sáu, Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch; mô hình sản xuất nông sản hữu cơ của nông dân xã Hợp Hòa, Cư Yên, Thành Lập;  mô hình “ Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” của công an xã Tân Thành…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được và nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác dân vận ở cơ sở như việc tuyên truyền vận động nhân dân trong việc chấp hành luật an toàn giao thông, vẫn để xẩy ra tình trạng khiếu kiện đông người; việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở chưa được thường xuyên, đôi khi còn mang tính hình thức…

IMG 5572

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy trao tặng KNC cho đồng chí Hoàng Văn Bích –  Phó bí thư TTĐU thị trấn Lương Sơn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó trưởng Ban TT Ban dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác dân vận, nhất là công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn về phát huy khối đoàn kết các dân tộc. Đồng chí đề nghị: Năm 2017, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong huyện Lương Sơn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp dân vận của Đảng” cho đồng chí Hoàng Văn Bích – Phó bí thư TT Đảng ủy thị trấn Lương Sơn./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617578
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1265
528
10044
1956058
1793
87773
3617578

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:20
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction