DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 16/1, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

IMG 5736

Thừa lệnh của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Vũ Chi –  Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Cờ của TTCP cho trường Tiểu học Hòa Sơn A

Năm 2016, công tác thi đua khen thưởng đã được các cấp, ngành trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi 15/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2016. Các phong trào thi đua đã được gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phong trào thi đua phát triển rộng khắp trên các lĩnh vựcsản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1930 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước được 183,2 tỷ đồng, tăng 21,5% so với dự toán; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Tổng giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản của huyện đạt 1.666,9  tỷ đồng, vượt 3,5% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN đạt 6.167 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.160 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng  cao 73,5%, đạt 347 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/ năm; giữ vững 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tăng thêm 1 xã đạt 19/ 19 tiêu chí, nâng tỷ lệ bình quân các xã trong huyện đạt 15,7 tiêu chí/ xã; tỷ lệ đô thị hóa nhanh

IMG 5745

Thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, Bà Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa xã hội cũng thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn huyện có 21 trường đạt chuẩn quốc gia, 80,7% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 121 làng văn hóa, 100 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa. Công tác An sinh xã hội đẩy mạnh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đối tượng khó khăn, trẻ em nghèo. Công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo được tập trung thực hiện, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

IMG 5791

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giất khen cho 3 đơn vị xếp thứ nhất toàn diện phong trào TĐYN năm 2016

Với những kết quả đạt được, năm 2016, huyện Lương Sơn đã có 1 tập thể được nhận cờ của Thủ tướng Chính phủ là Trường Tiểu học Hòa Sơn A;26 tập thể và 18 cá nhân được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp tỉnh Bằng khen của UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho các đơn vị xếp thứ nhất, nhì, ba, tư trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Trong đó, xã Tân Thành, Tân Vinh và thị trấn Lương Sơn xếp thứ nhất; xếp thứ nhì là Trung Sơn, Nhuận Trạch và Hòa Sơn; xếp thứ ba là: Cư Yên, Cao Thắng, Thành Lập, Liên Sơn; xếp thứ tư  là 10 xã còn lại. Tặng giấy khen cho 8 đơn vị xếp thứ nhất, 9 đơn vị xếp thứ nhì và 10 đơn vị xếp thứ  ba trong 8 khối thi đua. Tăng giấy khen cho các đơn vị xếp thứ nhất, nhì, ba 28 lĩnh vực công tác.

IMG 5832

Đại diện 8 khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2017

Tại hội nghị, huyện Lương Sơn cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “ Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017”. Theo đó, tập trung vào một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế cao hơn, phấn đấu tổng đầu tư toàn xã hội đạt 35%; thu ngân sách 207 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47.5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; xây dựng NTM trung bình đạt 17,74 tiêu chí/ xã; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội; tập trung quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Toàn huyện phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2017./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610458
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1145
1779
2924
1956058
82446
54375
3610458

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 10:30
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction