DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 19/1, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

IMG 5874

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2016 

Năm 2016, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong năm đã kết nạp thêm 170 đảng viên mới, trao 171 Huy hiệu đảng các loại, có 25/47 tổ chức cơ sở đảng đạt Trong sạch vững mạnh, chiếm 53,19%. Trong đó có 5 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu, không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém. Có 507 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 10,58%; 4.132 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 86,22%. Về phát triển KT-XH, các chỉ tiêu chủ yếu  đều đạt và vượt KH đề ra . Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp giảm còn 16,2%, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng tăng lên 54,48%; thương mại - dịch vụ 29%. Thu ngân sách nhà nước 183, 2 tỷ đồng vượt chỉ tiêu Nghị quyết 21,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng...

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong năm, Ban thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 24 cuộc, đạt 100% chương trình đề ra; Uyrban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát 4 cuộc; Các Đảng ủy cơ sở kiểm tra 46 cuộc tăng 77% so với năm 2015, giám sát 48 cuộc, tăng 71,4% so với năm 2015. Đã xử lí kỷ luật 1 tổ chức cơ sở đảng và khiển trách 8 đảng viên.

Năm 2017, Huyện ủy Lương Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, lãnh đạo thực hiên thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại, xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh, hiệu quả. Phấn đấu xây dựng 50% tổ chức đảng cơ sở đạt TSVM, không có tổ chức đảng yếu kém; phát triển đảng viên đạt 3% so với tổ số đảng viên. Huyện ủy cũng đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2017.

IMG 5877

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lương Sơn tặng giấy khen cho các đảng viên HTXSNV 5 năm 2012-2016

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp kểm tra của đảng” cho 1 đồng chí; tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu và 42 đảng viên hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2012-2016.

IMG 5878

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen cho các đảng viên HTXSNV 5 năm 2012-2016

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trong huyện tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân trong dịp tết. Tổ chức triển khai, học tập các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ xuân, tập trung phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, làm tốt công tác y tế cơ sở, đảm bảo VSATTP, tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tổ chức tốt tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu;  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì chế độ trực ban, trực SSCĐ, nắm chắc tình hình ANTT; Đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, lành mạnh và an toàn./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618700
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
551
1836
551
1972018
2915
87773
3618700

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction