DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Nhân dịp đón xuân Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng CSVN ( 3/2/1930 – 3/2/2017), Ngày 21/1/2017, Huyện uỷ Lương Sơn đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ và cán bộ trung cao cấp hiện đang nghỉ hưu trên địa bàn huyện.

IMG 5912

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu và đáp từ các ý kến góp ý và chúc tết các đồng chí lãnh đạo trung cao cấp

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Hoàng Văn Hon – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Việt Cường – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Lê Xuân Lịch – Nguyên Vụ phó Vụ địa phương BTC Trung ương; Hoàng Văn Đức - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, cùng đông đủ các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ và cán bộ cấp cao trong LLVT đang nghỉ hưu trên địa bàn huyện.

T¹i buæi gÆp mÆt, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng CSVN ( 3/2/1930 – 3/2/2017); nghe đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ -  x· héi - an ninh - quèc phßng cña huyÖn trong n¨m 2016, vµ nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn trong n¨m 2017.

C¸c ®ång chÝ c¸n bé trung cao cÊp ®· rất phấn khởi trước những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đã đạt được trong năm qua như: Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều đoàn kết, bám sát nhiện vụ chính trị của địa phương. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu knh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo hoàn thành 17/18 chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là việc đưa dự án Khu dân cư thương mại và Chợ trung tâm huyện đi vào hoạt động là một bước phát triển mới; toàn huyện có 6/19 xã về đích nông thôn mới; thu ngân sách vượt chỉ tiêu trên giao; huyện cũng đã quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp sạch , nông nghiệp công nghệ cao... Về định hướng phát triển trong các năm tới, các đồng chí lãnh đạo trung cao cấp cũng đã®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn quý b¸u vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, an ninh - quèc phßng cña huyÖn. Trong ®ã nhÊn m¹nh đến công tác quy hoạch xây dựng huyện lên đô thị loại IV; phải quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là vấn đề cấp thoát nước ở các khu đô thị, khu dân cư. Về môi trường, cần quan tâm bảo vệ nguồn nước sông Bùi không bị ô nhiễm vì đây là nguồn khai thác nước sinh hoạt chính cung cấp cho người dân Lương Sơn hiện tại và sau này, có kế hoạch đầu tư kè hai bên bờ sông Bùi và xây dựng cầu qua sông để tạo điểm nhấn cho thị xã Lương Sơn trong tương lai. Cần có giải pháp xử lí dứt điểm tình trạng quá tải của Nhà máy xử rác tại thị trấn Lương Sơn tránh để ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Trong xây dựng NTM cần quan tâm đến việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện cần có giải pháp xử lí tình trạng xe chở quá tải trọng gây mất an toàn giao thông và làm hỏng đường giao thông...

Thay mÆt huyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn, §ång chÝ Bùi Văn Dậu   TUV, bÝ th­ huyÖn uû, Chủ tich HĐND huyện ®· tiÕp thu mi ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ c¸n bé trung cao cÊp, vµ chóc tÕt c¸c ®ång chÝ sang xu©n míi lu«n m¹nh khoÎ, gia ®×nh an khang, thÞnh v­îng vµ h¹nh phóc.

IMG 5902

IMG 5904

Các đồng chí lãnh đạo trung cao cấp dự lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ huyện Lương Sơn

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo trung cao cấp và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy đã đến dâng hoa và thắp hương tưởng niệm Mẹ VNAH và các liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ của huyện./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617537
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1224
528
10003
1956058
1752
87773
3617537

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:02
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction