DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 21/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh Hòa Bình do đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng Đoàn đã về giám sát tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại huyện Lương Sơn. Dự buổi giám sát có đồng chí Đinh Văn Dực – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh.

IMG 6915

Toàn cảnh buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở huyện Lương Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc cấp giấy CNQSDĐ được huyện triển khai tại 20 xã, thị trấn. Kết quả, trong 2 năm (2015-2016), huyện Lương Sơn đã cấp được 12.956 giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, với diện tích cấp 5.307 ha đạt 78,1% so với kế hoạch. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp cấp đạt 45,8% số hộ và 70.8% diện tích; đất lâm nghiệp cấp đạt 85,3% số hộ và đạt 91,9% diện tích; đất nuôi trồng thủy sản cấp đạt 73,4% số hộ và 65,4 % diện tích; đất nông nghiệp khác đạt 76,8% số hộ và đạt 90% diện tích; đất ở đô thị  cấp đạt 1,7% số hộ và đạt 2,1% diện tích; đất ở nông thôn cấp đạt 82,9% số hộ và đạt 56,2% diện tích. Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 ở 7 xã vùng nam của huyện là: Cao Dương, Cao Thắng, Tân Thành, Hợp Châu, Long Sơn, Thanh Lương và Hợp Thanh đã thực hiện cấp 44.421 giấy CNQSDĐ, đạt 97,6% kế hoạch.

IMG 6916

Đồng chí Nguyễn Đình Đua – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình cấp Giấy CNQSDĐ tại huyện Lương Sơn

Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, huyện đã tiến hành 5 cuộc thanh tra và tiếp nhận, xử lí 28 đơn thư khiếu nại của công dân. Qua xem xét, giải quyết không có trường hợp nào sai phạm.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc cấp Giấy CNQSDĐ trên địa bàn huyện hiện còn gặp một số vướng mắc như: Quy định thủ tục và chỉ đạo thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường còn nhiều chồng chéo; quy định về giá đất còn nhiều bất cập; việc xác định nguồn gốc đất đai gặp khó khăn do sự biến động, thay đổi đối tượng quản lí, sử dụng; người sử dụng đất không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất; hầu hết diện tích đất nông, lâm trường trả ra hiện tại mới đang được các địa phương lập phương án sử dụng đất chi tiết và bản đồ hiện trạng sử dụng...

IMG 6918

Đồng chí Đinh Văn Dực – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Sau khi nghe giải trình làm rõ một số nội dung, trưởng Đoàn giám sát Hoàng Đức Chính đã ghi nhận những kết quả huyện Lương Sơn đã đạt được trong việc cấp Giấy CNQSDĐ, chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục. Đoàn giám sát cũng đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục tập trung cao để hoàn thành kế hoạch cấp giấy CNQSDĐ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy CNQSDĐ, tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành đúng pháp luật về đất đai, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung rà soát lại diện tích đất do tổ chức quản lí để có phương án quản lí, sử dụng hiệu quả. Tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn thành kế hoạch thu và xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất...

Trước đó, Đoàn đã đi khảo sát thực tế tình hình thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
349
5551
12160
1972018
14524
87773
3630309

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 01:44
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction