Chính trị

 Sáng 16/8, Ban pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Dực – Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lương sơn.

IMG 9407

Đồng chí Đinh Văn Dực – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương lựa chọn nhân sự, lập hồ sơ gửi phòng Nội vụ xem xét thẩm định các chức danh không chuyên trách và UBND huyện ra quyết định tiếp nhận, bố trí công tác. Đến nay 20 xã, thị trấn trong huyện đã cơ bản bố trí đủ các chức danh không chuyên trách theo quy định, riêng cán bộ phụ trách Đài truyền thanh và quản lí Nhà văn hóa thiếu 1 người; công an viên thuộc các xã trọng điểm phức tạp về ANTT thiếu 5 người. Chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã bố trí 180 xóm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, có 6 xóm ( ở 4 xã) không có Chi bộ thì bố trí mỗi xóm một Trưởng ban công tác mặt trận. Trưởng xóm, tổ trưởng dân phố kiêm Thôn đội trưởng đã bố trí 161 xóm, có 25 xóm ( thuộc 8 xã) Trưởng xóm không kiêm Thôn đội trưởng nên bố trí mỗi xóm 1 thôn đội trưởng. Công an viên 185 người, thiếu 1 người. Nhìn chung những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lương Sơn đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tích cực trong việc quản lí, hoạt động và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, mức phụ cấp quy định còn thấp không tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, huyện Lương Sơn đã nêu lên một số bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 34 của HĐND tỉnh tại địa phương như: Quy định về cán bộ không chuyên trách ở cấp xã không qua bầu cử phải đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ từ Trung cấp trở lên đối với xã đặc biệt khó khăn và trình độ Đại học trở lên với các xã còn lại là rất khó thực hiện, đặc biệt là đối với chức danh Phó công an, phó quân sự; quy định Trưởng xóm, tổ dân phố kiêm Thôn đội trưởng nhưng theo quy định của ngành Quân sự, thôn đội trưởng không quá 45 tuổi đối với nam và 40 tuổi đối với nữ, nhưng phần lớn trưởng xóm, tổ dân phố là những người cao tuổi, có uy tín mới được bà con tín nhiệm...Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Huyện Lương Sơn đã đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến với Công an tỉnh quy định những địa bàn trọng điểm về ANTT nên thành lập công an chính quy để quản lí, bảo đảm ANTT tại địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Dực – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến phản ánh của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt Nghị quyết số 34 của HĐND tỉnh; tích cực đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chuyên trách, không chuyên trách ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế tình hình thực hiện Nghị quyết số 34 của HĐND tỉnh tại xã Liên Sơn và Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị