DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 28/9, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên BCH Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

IMG 9822

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe dự thảo báo cáo kiểm  điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 37.549 tấn, bằng 102,1% kế hoạch. Trồng mới 700 ha rừng đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 5.900 tỷ đồng, bằng 79,7% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 265 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 127,8 tỷ bằng 61,7% kế hoạch. Giải quyết và tạo việc làm mới cho trên 2000 lao động, đạt 82,9% kế hoạch. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80,67% , tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2016.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong 9 tháng, Huyện ủy đã chỉ đạo mở 27 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 2.150 đồng chí; kết nạp được 88 đảng viên mới; tổ chức trao Huy hiệu Đảng các đợt: 3/2;19/5;2/9 cho 397 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng được tăng cường, đã tiến hành kiểm tra 16 cuộc; giám sát 11 cuộc; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 9 cuộc, giám sát 4 cuộc, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên với hình thức khiển trách.

Trong 3 tháng cuối năm, Huyện ủy Lương Sơn tiếp tục bám sát và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ;  đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 5 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo thực hiện thí điểm Đề án sát nhập kiện toàn xóm, tổ dân phố. Kiểm tra đôn đốc kịp thời những thiếu sót ở cơ sở. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tăng cường công tác quản ý tài nguyên đất. Đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo, đẩy nhanh việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác tuần tra, trấn áp tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự xã hội...

IMG 9824

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn tặng Cờ của BTV Tỉnh ủy cho Đảng bộ xã Trung Sơn đạt TSVM tiêu biểu 5 năm 2012-2016

IMG 9828

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn trao bằng khen cho Chi bộ Dân vận ( Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể) đạt TSVM tiêu biểu 5 năm 2012-2016

IMG 9829

Đ/c Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT Huyện ủy trao bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2012 - 2016

Tại hội nghị, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức trao tặng cờ thi đua xuất sắc của BTV Tỉnh ủy cho Đảng bộ xã Trung Sơn đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền (2012-2016); tặng bằng khen Chi bộ đạt TSVM tiêu biểu 5 năm ( 2012-2016) cho Chi bộ Dân vận thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể và tặng Bằng khen cho 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm ( 2012-2016)./.

Thanh Hoàn

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622072
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
372
1824
3923
1972018
6287
87773
3622072

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 04:10
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction