Chính trị

 Ngày 6/10/2017, Tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính, công chức, công vụ tỉnh do đồng chí Bùi Ngọc Đại – Trường phòng CCHC Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã về kiểm tra việc thực hiện thủ tục CCHC, công chức, công vụ tại huyện Lương Sơn.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã triệu tập và xin ý kiến điều tra xã hội học của 15 đại biểu HĐND huyện, 20 cán bộ lãnh đạo ở 10 xã, thị trấn và 26 cán bộ lãnh đạo thuộc 13 phòng, ban chuyên môn của huyện. Tùy theo từng đối tượng điều tra, Tổ công tác phát phiếu xin ý kiến đánh giá về hiệu quả họat động chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công chức, công vụ của các sở ngành chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

IMG 9919

Toàn cảnh buổi làm việc

Thông qua phương pháp điều tra xã hội học, đã phát huy vai trò đánh giá, phản biện khách quan từ chính đối tượng giám sát hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ và đối tượng thụ hưởng chương trình CCHC. Kết quả điều tra là cơ sở để đánh giá chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phản ánh khá chính xác, trung thực, khách quan và công bằng về thực trạng, diễn biến công tác CCHC của các sở, ngành và địa phương. Trên cơ sở đó, tiếp tục làm cho cơ quan hành chính Nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoạt động ngày càng  hiệu lực, hiệu quả hơn.

Ngoài việc ghi phiếu điều tra xã hội học, tổ công tác còn kiểm tra tình hình thực hiện CCHC, công chức, công vụ tại một số cơ quan, phòng ban ở huyện và UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Sơn./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị