DICHVUCONG

 Chiều 16/10/2017, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhân kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và các đoàn thể. Dự buổi gặp mặt có Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ngành, đoàn thể huyện.

IMG 0041

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và các đoàn thể

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó Bí thư TT Huyện ủy đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 -1/8/2017);ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2017); công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng (12/9/ 1962-12/9/2017); công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017); ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2017); Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2017); Hội nông dân ( 14/10/1930 -14/10/2017); Hội Liên hiệp thanh niên(15/10/1956-15/10/2017); Hội Liên hiệp phụ nữ ( 20/10/1930 – 20/10/2017).

IMG 0043

Đại diện lãnh đạo HĐND huyện và các đơn vị tặng hoa chúc mừng các ngành, đoàn thể

Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tuy có những thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời vào những năm kháng chiến – kiến quốc, đều có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với yêu cầu xây dựng Đảng và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ.Tiếp nối truyền thống cách mạng, các cán bộ, công chức, nhân viên của các  cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn tận tâm, tận lực, tuyệt đối trung thành, không ngừng học hỏi, nỗ lực phát huy trí tuệ tập thể trong công tác tham mưu giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị  của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng chí Phó bí thư TT Huyện ủy cũng đề nghị trong thời gian tiếp theo, tập thể cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và hội, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, xây dựng huyện Lương Sơn phát triển bền vững, xứng đáng là vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình.

IMG 0045

Đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư TT Huyện ủy trao tặng KNC " Vì sự nghiệp Lịch sử Việt Nam" cho đồng chí Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

IMG 0048

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao KNC " Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho 2 đồng chí

IMG 0050

Đ/c Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT Huyện ủy trao KNC " Vì sự nghiệp Dân vận" cho 2 đồng chí

IMG 0053

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao KNC " Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" cho 4 đồng chí

Nhân dịp này, Huyện ủyLương Sơn9 đồng chí vinh dự được Trung ương tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Lịch sử Việt Nam”; “ Vì sự nghiệp Tuyên giáo”; Vì sự nghiệp Dân vận”;Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” do đã có nhiều cống hiến về thời gian, công sức cho công tác xây dựng Đảng trên từng lĩnh vực nói trên./.

Thanh Hoàn

 

 

 

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2309732
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3546
4590
12728
635500
98427
140517
2309732

Your IP: 18.204.42.98
2021-01-26 22:10
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction