DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 2/11, Ban chỉ đạo Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tiểu khu, huyện Lương Sơn đã họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện.

IMG 0512

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tiểu khu chủ trì hội nghị

Thực hiện quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc ban hành đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung đề án và ban hành kế hoạch, ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo…Sau khi có kế hoạch lựa chọn 2 xã Tân Vinh và Trường Sơn thực hiện Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, UBND huyện đã chỉ đạo 2 xã thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện sáp nhập xóm và xây dựng Đề án sáp nhập theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo 1084 tỉnh. Sau khi rà soát, xem xét các yếu tố về vị trí địa lí, dân số, diện tích... xã Tân Vinh đã lựa chọn sáp nhập hai xóm Tân Lập và Nước Vải; xã Trường Sơn lựa chọn sáp nhập hai xóm Mỏ và Tháy.  Đến nay xã Tân Vinh và Trường Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương sáp nhập, kiện toàn xóm để nhân dân biết và thực hiện đề án. Xã Trường Sơn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về phương án sáp nhập tại 10 xóm trong xã. Kết quả cho thấy có 3 xóm đạt 100% phiếu đồng ý; 5 xóm đạt 90% phiếu đồng ý; 1 xóm đạt 70% và 1 xóm đạt trên 50% phiếu đồng ý. Xã Tân Vinh tiến hành lấy ý kiến cử tri tại 2 xóm Nước Vải và Tân Lập. Kết quả xóm Nước Vải đạt trên 60% phiếu đồng ý; xóm Tân Lập đạt 9% phiếu đồng ý.

IMG 0513

Đ/c Bạch Chí Điển - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn phát biểu tại hội nghị

IMG 0525

Đ/c Đinh Văn Lợi - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Vinh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ và đại diện xã Trường Sơn, Tân Vinh đã trao đổi, thảo luận về một số khó khăn khi triển khai việc sáp nhập, kiện toàn xóm như: Địa hình dân cư chia cắt, các hộ dân sống rải rác; tư tưởng, tâm lý của người dân; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính sau khi sáp nhập; vấn đề sử dụng thiết chế cơ sở vật chất của xóm sau sáp nhập...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tiểu khu huyện đề nghị: Phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu, điều chỉnh, hoàn thiện phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ cho phù hợp; hướng dẫn xã Trường Sơn và Tân Vinh khẩn trương hoàn thiện các văn bản có liên quan, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng xã Tân Vinh tiếp tục tổ chức họp lại cử tri xóm Tân Lập để xin ý kiến về việc sáp nhập xóm theo quy định; chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường gặp gỡ, tuyên truyền, vận động hội viên của mình chấp hành tốt chủ trương chỉ đạo sáp nhập. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: Đây là chủ trương lớn của Đảng được triển khai xuyên xuốt từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy các xã, thị trấn cần chỉ đạo thực hiện tốt đề án sáp nhập xóm, tiểu khu. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập thí điểm tại Trường Sơn và Tân Vinh, huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục nhân rộng ra 18 đơn vị xã, thị trấn còn lại./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
848
1779
2627
1956058
82149
54375
3610161

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:40
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction