DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 2/11, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề quý III về công tác quy hoạch và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có các đồng chí lãnh đạo TT Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện và các ban ngành chức năng.

IMG 0529

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Xác định công tác quy hoạch phải luôn đi trước một bước, là nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện trong chương trình phát triển KT-XH cũng như trong nhiệm vụ kế hoạch hằng năm của các ngành, các huyện, thành phố, nhằm quản lý môi trường, quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất và các nguồn tài nguyên khác, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án quy hoạch xây dựng quan trọng liên quan đến các lĩnh vực, ngành, địa phương làm cơ sở quản lý như: phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị 10 huyện; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hòa Bình và thị trấn Lương Sơn làm cơ sở để nâng cấp đô thị; đang lập mới Quy hoạch chung đô thị Chợ Bến. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy quy phạm pháp luật về quản lí hoạt động quy hoạch đô thị; Quy chế quản lí quy hoạch, kiến trúc đô thị; tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về quy hoạch. Công tác thẩm định, cấp phép quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, công tác quy hoạch thời gian qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Quy hoạch còn chồng chéo về đất đai, thiếu quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; tỷ lệ phủ kín quy hoạch còn thấp do thiếu nguồn lực đầu tư, dẫn tới việc thu hút đầu tư còn bị động, ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa. Quy hoachh thường xuyên bị điều chỉnh theo yêu cầu phát triển KT-XH, dẫn đến việc quản lý sử dụng theo mục đích, tính chất được phê duyệt tại đồ án quy hoạch còn tùy tiện. Lực lượng cán bộ chuyên trách về lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý đô thị còn hạn chế. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của chính quyền bị buông lỏng, trì trệ kéo dài, dẫn tới tình trạng vi phạm quy hoạch diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, an toàn công trình và mỹ quan đô thị;...

IMG 0530

Đ/c Bùi Văn Dậu tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đồng tình với những đánh giá của tỉnh về công tác quy hoạch và quản lí trật tự đô thị. Trong thời gian qua, huyện Lương Sơn cũng đã làm tốt công tác quy hoạch  đô thị, đã thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư đô thị tại địa phương, góp phần đưa bộ mặt, cảnh quan đô thị Lương Sơn có nhều khởi sắc. Về công tác quản lí trật tự đô thị, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp lập lại trật tự đô thị, tiến hành giải tỏa vi phạm hành lang giao thông trên các tuyến đường. Để quản lí tốt trật tự đô thị trong thời gian tới, huyện Lương Sơn đề nghị tỉnh cho phép thành lập Đội quản lí trật tự đô thị trên cơ sở nguồn biên chế hiện có, không làm tăng biên chế. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty BOT Quốc lộ 6 có kế hoạch xây dựng các cống thoát nước tại các điểm thường xuyên bị ngập úng thuộc khu vực Bãi Lạng và cổng Khu công nghiệp Lương Sơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh còn chuyển biến chậm, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; chất lượng quy hoạch còn thấp, tầm nhìn hẹp. Để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt 25%, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm:Gắn quy hoạch đô thị với tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về tổ chức lại đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Lấy mục tiêu mở rộng đô thị để đạt tỷ lệ đô thị hóa. Chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, có tầm nhìn lâu dài để phát triển đô thị hiện đại, văn minh, có bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn nhà tư vấn có năng lực, tâm huyết để xây dựng quy hoạch, đồng thời làm tốt công tác phản biện trong nhân dân và các ngành chức năng. Quy hoạch phải gắn với bảo vệ môi trường, văn hóa, tập quán và xu thế phát triển trong tương lai. Bố trí đảm bảo nguồn lực cho lập và phê duyệt quy hoạch. Thực hiện quy hoạch đô thị gắn với quy hoạch đất đai, dân cư, văn hóa, y tế, giáo dục và giải quyết việc làm từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Đầu tư hạ tầng bằng nguồn lực từ đất đai khi quy hoạch đô thị và đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác quy hoạch và quản lý đô thị.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636312
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6352
5551
18163
1972018
20527
87773
3636312

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction