DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/12, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020  đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018;  dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018; dự thảo quy định về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ. Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

HN BCH 11

Toàn cảnh Hội nghị BCH Huyện ủy Lương Sơn khóa XXV lần thứ 11

Trong năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và tinh thần vượt khó khăn của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, huyện Lương Sơn đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng bộ đã đề ra. Kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 59,7%; dịch vụ- thương mại 25,6%; nông – lâm nghiệp còn 14,7%. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36.617,4 tấn, vượt 4,6% so với KH; diện tích trồng rừng mới đạt 840 ha, vượt 20% KH; sản xuất CN-TTCN đang dần đi vào ổn định; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến hết năm 2017, huyện Lương Sơn có 10 xã về đích NTM, bình quân đạt 16,47 tiêu chí/ xã. Công tác thu hút đầu tư và các doanh nghiệp mới được thành lập có bước phát triển. Sự nghiệp văn hóa- xã hội được quan tâm. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định. Hoạt động của hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều đổi mới; đời sống nhân dân đươc cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo. Năm 2017, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã hoàn thành 15/18 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, chỉ tiêu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM chưa đánh giá; hai chỉ tiêu không đạt là thu ngân sách nhà nước được 179.500 triệu đồng đạt 86,7% KH; Chỉ tiêu về xây dựng NTM bình quân đạt 16,47 tiêu chí/ xã, đạt 94,3% KH...

HN BCH

Đ/c Nguyễn Tiến Việt - Trưởng phòng TC-KH thảo luận về kế hoạch phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018

Năm 2018, Huyện ủy Lương Sơn đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện có hiểu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tạo tiền đề vững chắc cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lí, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ. Duy trì phát triển nông nghiệp với chất lượng thâm canh cao; tập trung thực hiện xây dựng NTM. Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tăng cường kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách huyện năm 2018; dự thảo Quy định về phân cấp quản lí tổ chức và cán bộ. Đồng thời yêu cầu Văn phòng và các cơ quan tham mưu giúp việc Huyên ủy, tổng hợp, tiếp thu, bổ sung các ý kiến vào dự thảo báo cáo và các tờ trình Nghị quyết. Đồng chí Bí thư Huyên ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng bô cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình của Đảng bộ đề ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; lãnh đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ lãnh đạo quản lí, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và  đảng viên; làm tốt công tác thi đua khen thưởng và tiến hành tổng kết nhiệm vụ năm 2017, đề ra nhiêm vụ, giải pháp năm 2018; chỉ đạo, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018, tập trung phòng chống rét, dịch bệnh mùa đông cho cây trồng, vật nuôi. Làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người dân đều được đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui khỏe, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2781367
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2924
2667
11264
1099370
16060
115116
2781367

Your IP: 3.236.13.159
2021-05-05 20:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction