DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 3/1/2018, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến với các Huyện ủy, Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trực tuyến tỉnh ủy 1

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện Lương Sơn có lãnh đạo Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, lãnh đạo một số ngành, đoàn thể ở huyện.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, các cấp cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã kịp thời quán triệt nội dung Chỉ thị 38 đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn. Có nhiều doanh nghiệp, sau khi được tuyên truyền, phổ biến, người lao động và chủ doanh nghiệp cơ bản đồng tình ủng hộ, có nguyện vọng tham gia vào các tổ chức đoàn thể và đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đến 30/9/2017, trên địa bàn tỉnh có 48 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập được tổ chức Đảng với 544 đảng viên ( trong đó có 3 Đảng bộ cơ sở, 28 chi bộ cơ sở, 17 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường); 170 công đoàn cơ sở với hơn 18.000 đoàn viên; 16 tổ chức Đoàn thanh niên với 1.055 đoàn viên; 2 chi hội phụ nữ với 79 hội viên; 1 chi hội CCB với 10 hội viên. Từ khi thành lập, vai trò, v thế của cấp ủy, chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể ngày càng được nâng cao, góp phần vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Công đoàn, Luật Lao động,  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn một số tồn tại, hạn chế như:Tỷ lệ tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp vẫn còn quá thấp so với quy mô tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, tổ chức Đảng chỉ đạt 1,6%; tổ chức Công đoàn đạt 5,6%; tổ chức Đoàn thanh niên đạt 0,5%. Đặc biệt, trong 34 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có 1 tổ chức Đảng. Một số doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả phải giải thể khiến cho tổ chức Đảng, đoàn thể cũng bị giải thể. Một số doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, nhưng vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động của chi ủy, chi bộ còn hạn chế. Ban chỉ đạo ở một số huyện hoạt động hiệu quả chưa cao.

Trực tuyến tỉnh ủy2

Đồng chí Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn đã chia sẻ một số khó khăn hạn chế trong công tác phát triển Đảng và thành lập các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện nay chủ yếu là do các cấp ủy đảng chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể đối với hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, còn do ý thức của người lao động ngại tham gia các tổ chức chính trị - xã hội vì sợ mất thời gian, phải nộp đảng phí, hội phí...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ủy địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 38. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể còn chưa tốt, chưa giúp chủ doanh nghiệp thấy được vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết T.Ư 5, khóa XII đã coi kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Vì vậy, các Huyện ủy, Thành ủy trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết cần gắn với tổ chức lại và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trước mắt phải kiện toàn lại Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 38 của BTV Tỉnh ủy có phân công, phân nhiệm cụ thể; cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các chủ doanh nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên thực hiện tốt Chỉ thị số 38; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Chỉ thị…

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618384
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
235
1836
235
1972018
2599
87773
3618384

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:21
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction