DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 11/1, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận và công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

HN TG DV1

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Tuyên giáo năm 2017

Năm 2017, công tác dân vận đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác vận động quần chúng nhân dân đạt được những kết quả khả quan; tư tưởng của đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được tăng cường, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Toàn huyện hiện176 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; có 10/19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

HN TG DV2

Toàn cảnh hội nghị

Về công tác Tuyên giáo, trong năm qua, ngành Tuyên giáo của huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Công tác chính trị t­ư tưởng đã được các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lý luận có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Trong năm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp mở 32 lớp bồi dưỡng LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 2.500 lượt học viên. công tác thông tin tuyên truyền đáp ứng kịp thời, đúng định hướng của Trung ương và của tỉnh...

Năm 2018, Huyện Lương Sơn tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị; tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận, tuyên giáo của các cấp ủy; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction