DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng  ngày 24/1/2018, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã về dự chỉ đạo hội nghị.

TK xây dựng đảng 2

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2017, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trên tất cả các mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.  Tiếp tục khắc phục những khuyết điểm hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra. Công tác Dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhất là trong việc thực hiện thí điểm Đề án dồn điền đổi thửa, Đề án cải tạo vườn tạp, công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn huyện.  Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, thu hút được nhiều hội viên tham gia.

TK xây dựng đảng 1

Các đại biểu dự hội nghị

Kết quả năm 2017, huyện hoàn thành 16/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự địa phương được tăng cường. Qua xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy có 24/46 TCCSĐ  đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 5 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu); 20/46 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm; có 2 TCCSĐ  hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 48,69% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó Chi bộ đạt TSVM tiêu biểu chiếm 22,82%); 48,04% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3,27% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Về Đảng viên có 87,02% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ( trong đó Đảng viên HTXSNV chiếm 12,69%)...

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm BTV Huyện ủy đã kiểm tra 11 tổ chức đảng, 6 đảng viên đạt 100% kế hoạch đề ra; giám sát 6 tổ chức đảng, 6 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 8 cuộc, giám sát chuyên đề 7 cuộc và giám sát thường xuyên 10 tổ chức đảng, 4 cá nhân. Đảng ủy cơ sở và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 124 cuộc, giám sát 130 tổ chức, cá nhân...Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện vi phạm và thi hành kỷ luật 26 đảng viên, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém của đối tượng được kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Năm 2018, Huyện ủy Lương Sơn đã đề ra 2 chỉ tiêu chính gồm: phấn đấy xây dựng 50% tổ chức đảng cơ sở TSVM, không có tổ chức đảng yếu kém; phát triển đảng viên mới đạt 3% so với tổng số đảng viên toàn huyện và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của huyện Lương Sơn trong năm 2017; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Lương Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, của trung ương, của tỉnh cụ thể hóa vào thực tiễn địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm; tập trung giám sát vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tiếp tục đẩng mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018. Tổ chức các tháng hành động để nêu cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên...

Kết luận hội nghị đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị sau hội nghị này các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cần triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2018; phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân phụ trách, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá những tồn tại, hạn chế để đề ra các nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, kịp thời nắm bắt dư luận nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm chăm sóc người nghèo, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân kịp thời vụ, chăm sóc, phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, chúc tết các gia đình chính sách, người có công, người nghèo; kiểm soát thị trường, tăng cường kiểm tra, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán pháo nổ, đảm bảo ATTP. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực SSCĐ, tăng cường công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Trước mắt, chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

TK xây dựng đảng 3

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tổ chức đảng đạt TSVM tiêu biểu năm 2017

TK xây dựng đảng 6

TK xây dựng đảng 5

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2013-3017

TK xây dựng đảng 4

Đ/c Lê Văn Dân - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2013-3017

Kết thúc hội nghị, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã tặng giấy khen cho 5 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu năm 2017; có 1 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 31 đảng viên được tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017)./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614739
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
1478
7205
1956058
86727
54375
3614739

Your IP: 3.235.228.219
2022-06-30 04:42
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction