DICHVUCONG

 Sáng 14/3, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố giao ban chuyên đề quý I về thực trạng, giải pháp xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với thu hút đầu tư. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Giao ban TU1

Các đại biểu tại điểm cầu huyên Lương Sơn

Theo báo cáo, đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 183 thương hiệu được đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các nhóm dịch vụ, sản phẩm, chủ yếu thuộc các lĩnh vực nông sản, dịch vụ, y dược học...Số sản phẩm đặc sản truyền thống gắn với tên địa danh của tỉnh Hòa Bình được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có 10 sản phẩm (1 chỉ dẫn địa lí và 9 nhãn hiệu tập thể) gồm: Cam Cao Phong, Rượu cần Hòa Bình, Mía tím Hòa Bình, hạt dổi Lạc Sơn, quả lặc lày và rau hữu cơ Lương Sơn, bưởi đỏ Tân Lạc, cam Lạc Thủy, nhãn Sơn Thủy – Kim Bôi, su su Tân Lạc. Việc xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm đặc sản nổi bật đã góp phần mang lại giá trị cao cho các sản phẩm, hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung cung cấp cho thị trường và phục vụ chế biến nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Về kết quả tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với thu hút đầu tư, hiện nay, toàn tỉnh có 104 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang tham gia đầu tư liên kết, hợp tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; 75 hợp tác xã trong tỉnh đang tham gia đầu tư liên kết, hợp tác sản xuất; 35 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã hình thành nhiều liên kết sản xuất giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp chuỗi giá trị đem lại hiệu quả cao.

Giao ban TU

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tham luận với hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản tỉnh Hòa Bình như: Công tác quản lí thương hiệu chưa tốt; quy mô sản phẩm còn nhỏ lẻ chưa tương xứng với tiềm năng địa phương; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là do tỉnh ta chưa xây dựng được cơ chế cụ thể về đất đai, về sự liên kết tron sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Với mục tiêu đến năm 2020, chậm nhất 2025 toàn tỉnh sẽ giảm diện tích trồng lúa và chuyển đổi dần sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau, cây dược liệu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Muốn thực hiện được mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị cùng tập trung chỉ đạo chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp; phấn đấu ít nhất mỗi huyện, thành phố xây dựng được một khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng quy hoạch vùng cho các loại cây trồng; chủ động liên kết với các doanh nghiệp lớn có uy tín để chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng cơ chế tích tụ ruộng đất để kêu gọi nhà đầu tư; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị của các đặc sản địa phương đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng kế hoạch dài hạn trong việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản; đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất, phát triển giá trị sản phẩm hàng hóa theo chuỗi; quản lý chặt chẽ các khâu về giống, vật tư nông nghiệp; tăng cường nghiên cứu về thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, phải xác định nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh để  xây dựng và phát triển./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1730687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2272
8312
15782
26646
95171
0
1730687

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-29 07:52
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction