Ngày 30/3, tại xã Cao Răm, Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; TT Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện.

Giao ban dân vận

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn chủ trì hội nghị

Trong quý I/2018, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Lương Sơn cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Ban Dân vận các cấp trong huyện đã chủ động bám sát chương trình công tác của cấp ủy; tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên động viên nhân dân ổn định sản xuất; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu, báo cáo, đề xuất với Cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực chăm lo tết cho người dân, các đối tượng nghèo, gia đình chính sách; tổ chức nhiều hoạt động đón tết vui tươi an toàn, tiết kiệm. Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2018;  ký kết chương trình phối hợp với 6 cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua yêu nước, mô hình “ dân vận khéo” năm 2018.

Trong quý II năm 2018, Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phối hợp theo dõi, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30/4, 1/5, ngày sinh của Bác, tổ chức Đại hội Hội Nông dânhuyện nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

GIAY MOI copy copy

 

phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction