DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 20/4/2018, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Dự có đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy;  Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng phòng  thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Hội thảo TTM

Đ/c Hoàng Đức Minh - Phó bí thư TT Huyện ủy chủ trì Hội thảo

Trong bối cảnh tình hình mới, thời đại bùng nổ thông tin, bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào cũng có thể truy cập mạng internet để đọc, nghe, xem thông tin. Tuy nhiên tuyên truyền miệng vẫn luôn là phương thức tuyên truyền hiệu quả được các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể huyện Lương Sơn sử dụng để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo người dân. Đặc biệt là sau khi Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “ Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả  công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” được triển khai thì công tác tuyên truyền miệng ngày càng được trú trọng và trở thành kênh thông tin chính thống không thể thiếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Huyện Lương Sơn hiện có 123 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên ( trong đó, cấp tỉnh 3 đ/c; cấp huyện 30 đ/c; cấp cơ sở 90 đ/c). Đội ngũ báo cáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các Báo cáo viên, định kỳ 3 tháng/1lần Huyện ủy Lương Sơn tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên. Đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên. Đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng bám sát cơ sở, kết hợp nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị, tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu gặp mặt... Thông qua đó đã chuyển tải kịp thời các chủ trương, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hội thảo TTM1

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng phòng  thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung  làm rõ những kết quả đạt được cùng những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên các cấp trong huyện như: Chất lượng tuyên truyền có lúc, có nơi chưa sâu. Nội dung, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền tuy có đổi mới nhưng chưa thực sự sinh động, hấp dẫn, chưa có sức thuyết phục cao với người nghe. Công tác dự báo diễn biến tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền đôi lúc chưa có tính thời sự, chưa thật sự chủ động tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát. Năng lực thực tiễn của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên  chủ yếu là lý luận, ít thực tế; phương tiện, kỹ thuật hỗ trợ tuyên truyền miệng chưa được trang bị; chi phí thù lao, phụ cấp còn thấp...

Hội thảo TTM2

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy tham luận tại Hội thảo

Hội thảo TTM3

Đ/c Hoàng Việt Hải - Trưởng Đài TT-TH tham luận tại Hội thảo

Các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền miệng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và đội ngũ Báo cáo viên; tăng cường trang bị máy móc, phương tiện hỗ trợ cho công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên củng cố, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên; chú trọng đổi mới phương pháp Tuyên truyền miệng, trọng tâm là đổi mới về nội dung, cách truyền đạt và hình thức tổ chức phù hợp với từng đối tượng; đổi mới cơ chế hỗ trợ đối với đội ngũ Báo cáo viên của huyện và cơ sở; các Báo cáo viên phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền ở địa phương phụ trách...

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616523
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
210
528
8989
1956058
738
87773
3616523

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:05
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction