DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành.

Sơ kết 2 năm 1

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh. Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt Chi bộ và đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa phương trong cả nước; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đáng chú ý, xác định  việc cải cách hành chính là nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp là khâu đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị 05, nhiều địa phương cơ quan, đơn vị đã xóa bỏ thủ tục hành chính rườm rà gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân, bổ sung vào xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó quy định rõ thái độ, trách nhiệm trong văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công vụ, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nhiều địa phương và nhà nước.

Sơ kết 2 năm

 

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả các ban, ngành, địa phương đã đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng,Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng phân tích một số tồn tại, hạn chế trong triển khai Chỉ thị 05. Nhất là một số nơi còn lúng túng trong công tác chỉ đạo, thực hiện cho sát với thực tế nhiệm vụ được phân công, còn tình trạng thiếu tự giác, thực hiện chiếu lệ và hạn chế kiểm tra giám sát. Do vậy, để phát huy hiệu quả hơn nữa cần tập trung vào một số giải pháp: Cấp ủy Đảng, Chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu; cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền những điển hình tiên tiến học và làm theo Bác để lan tỏa, nhân rộng; chú trọng kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có sai phạm. Cần tập trung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội về lòng nhân ái, tình thương yêu giữa con người với con người, tình đồng bào, đồng chí, đồng đội. Đẩy mạnh thi đua yêu nước và xây dựng NTM.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617393
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1080
528
9859
1956058
1608
87773
3617393

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 14:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction