DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 25/5, Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 cho ý kiến vào dự thảo tờ trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/5/2012 của BTV Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV, tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn (gọi tắt là Nghị quyết 06-NQ/TU).

BCH 12

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  đã chủ trì hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện Lương Sơn đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, hệ thống hạ tầng vùng trung tâm huyện đang dần phát triển theo hướng đồng bộ cả về giao thông, thoát nước, hạ tầng khu công nghiệp, giáo dục, y tế... tạo điều kiện mở rộng giao lưu hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo và đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Theo báo cáo, tổng diện tích của huyện hiện có 364,88 km2, dân số 95.569 người. Tỷ lệ đô thị hóa chiếm 27,5% ( tăng 13 so với năm 2012), lao động khu vực nông nghiệp chiếm 53,9%, lao động khu vực phi nông nghiệp 46,1%. Đối với thị trấn và 5 xã vùng phụ cận tỷ lệ lao động nông nghiệp chỉ còn 37,8%, phi nông nghiệp 62,2%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2013-2017 đạt 13,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2018, ước: Nông – lâm nghiệp chiếm 13,2%; Công nghiệp – Xây dựng 60,2%; Thương mại và dịch vụ 26,6%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 198,5 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với số thực hiện năm 2012; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 30 triệu đồng, tăng 5,4 triệu so với năm 2012, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới giảm còn 4,33%, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Căn cứ quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) thì tổng số điểm đô thị tham chiếu của huyện đạt 64,2 điểm, hiện còn thiếu 5,8 điểm so với mức điểm tối thiểu để đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế như: Một số công trình ở các ngành, lĩnh vực, địa phương chưa được triển khai thực hiện gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội, chưa đáp ứng mong đợi của nhân dân; việc thực hiện Nghị quyết đúng vào thời điểm suy thoái kinh tế, thắt chặt đầu tư công nên khả năng huy động và tập trung nguồn lực còn hạn chế; dự án thu hút đầu tư vào vùng trung tâm huyện có nhiều dự án phải dừng triển khai, một số dự án treo không thực hiện đúng tiến độ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển đô thị...

BCH 12a

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Nêu ý kiến tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều cho rằng: Nghị quyết số 06-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy như một luồng gió mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà cho quá trình đô thị hóa của huyện tiến thêm một bước vững chắc. Đồng thời thống nhất phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 huyện Lương Sơn sẽ tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo quy định và tiến hành làm thủ tục trình các ngành chức năng của tỉnh và Bộ xây dựng thẩm định công nhận thị trấn Lương Sơn và các xã trong vùng quy hoạch đạt đô thị loại IV.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu nhấn mạnh: Để đạt được đô thi loại IV trước năm 2020, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 và các năm tiếp theo còn rất nặng nề, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ cao của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết 06-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 17-CTr/HU của Huyện ủy Lương Sơn khóa XXIV. Xây dựng quy chế quản lí đô thị, tiếp tục công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lương Sơn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trong vùng quy hoạch để nhân dân được biết và thực hiện. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện chương trình phát triển đô thị để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong quý III năm 2018, đồng thời triển khai đề cương nhiệm vụ, dự toán xây dựng đề án công nhận đô thị loại IV trong vùng quy hoạch để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét thông qua. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng và nhà ở, các lĩnh vực sản xuất để khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, thu hút dân số để đạt tiêu chí đô thị loại IV; tập trung huy động các nguồn lực để phát triển đô thị trung tâm thị trấn Lương Sơn và 5 xã vùng quy hoạch. Gắn việc thực hiện quy hoạch với chương trình phát triển đô thị và thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lấy mục tiêu phát triển mở rộng đô thị để tăng tỷ lệ đô thị hóa. Ban chỉ đạo phát triển đô thị huyện tiếp tục hoạt động tích cực, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để hoàn chỉnh đề án công nhận thị trấn Lương Sơn và các xã trong vùng quy hoạch đạt đô thị loại IV./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617430
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1117
528
9896
1956058
1645
87773
3617430

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 15:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction