DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 12/6, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 13  thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

BCH 12.6a

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

BCH 12.6

Các đại biểu dự hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua huyện Lương Sơn đã có 11/18 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội, đó là: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 3 năm (2016, 2017. 2018) đạt 35% GRDP; thu ngân sách nhà nước trong 3 năm tăng bình quân 14,4%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,9% so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu tổng sản phẩm địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp – xây dựng 60,2%, dịch vụ 26,6%, nông, lâm, ngư nghiệp 13,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, ước đến hết năm 2018 sẽ đạt 101%  Nghị quyết. Có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100% Nghị quyết;  Số Hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập hoạt động hiệu quả ước đạt 25%; Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 90%, so với Nghị quyết đạt 100%; có 96,5% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, vượt 1,5% so với Nghị quyết đề ra. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thn của người dân được nâng cao, công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác Quốc phòng – An ninh được tăng cường. Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố. Công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở được chú trọng. Hiệu  lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính được tăng cường; phương pháp, lề lối làm việc của cấp uỷ, chính quyền các cấp từng bước được đổi mới. Vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH được nâng lên.

Tuy nhiên, trong nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện phát triển chưa ổn định, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng chưa vững chắc; việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp kết quả chưa cao; công tác quản lí nhà nước về Tài nguyên và môi trường còn nhiều bất cập; chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng kịp nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; tỷ lệ nợ đọng BHXH vẫn còn ở mức cao; việc mất an toàn vệ sinh lao động vẫn xảy ra; lao động và việc làm còn nhiều bất cập. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; tình hình khiếu kiện vượt cấp vẫn xảy ra...Hiện tại, huyện vẫn còn 7/18 chỉ tiêu  gồm: GRDP/người; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ lao động nông nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo; số bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lí và tỷ lệ che phủ rừng chưa đạt so với Nghị quyết đại hội đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như mặt còn tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, BCH Đảng bộ huyện đã thống nhất đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trên các lĩnh vực:Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; phát triển Văn hóa – xã hội; bảo đảm và tăng cường quốc phòng – an ninh, tăng cường công tác nội chính nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 và dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 29/5/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng  và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TU ngày 17/5/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 11-CTr/TU.

BCH 12.6b

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tổ chức, Đảng viên xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận sự cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ huyện huyện Lương Sơn trong nửa nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn cần tiếp tục tập trung quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát tình hình chung của tỉnh, của địa phương để có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sát thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác giảm nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư;  đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng tỷ trọng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

BCH 12.6c

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen của BTV Huyện ủy Lương Sơn cho các tổ chức, đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm 2013-2017

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho 1 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “ Tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu” và 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2013-2017). Ban thường vụ Huyện ủy Lương Sơn cũng đã tặng giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở đảng và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2013-2017)./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630522
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
562
5551
12373
1972018
14737
87773
3630522

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 03:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction