DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 22/6, Huyện ủy Lương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận - Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Sơ kết DVTG

Toàn cảnh hội nghị 

6 tháng đầu năm 2018, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác. Ban dân vận đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các thành viên khối dân vận nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương, chính sách, cơ chế của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội.Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”ngày càng được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị; Khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được củng cố và tăng cường góp phần nâng cao đời sống và ổn định tình hình nhân dân. Ban Tuyên giáo đã tập trung tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, kịp thời định hướng dự luận xã hội theo hướng tích cực, tạo sự thống nhất rong Đảng, sự đồng thuận xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và nhâ dân tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập. Phối hợp tổ chức 16 lớp bồi dưỡng LLCT, chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho 1.235 học viên; tổ chức thành công Hội thi giảng viên LLCT giỏi cấp huyện; duy trì chế độ thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và Câu lạc bộ hưu trí...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt công tác Dân vận - Tuyên giáo trong thời gian tới.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; duy trì hoạt động giao ban, phản ánh, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo”; kiểm tra thực hiện Quy chế DCCS. Tham mưu cho Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, phát huy vai trò trong việc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo các chi bộ, đảng ủy đưa Nghị quyết Hội nghị lấn thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào cuộc sống; tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, học tập Nghị quyết TƯ 7, khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ định hướng cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên để phục vụ công tác tuyên truyền...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy Lương Sơn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận đã tích cực, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch cũng như các vấn đề phát sinh trong công tác Tuyên giáo, Dân vận của địa phương góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận: Tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ những nảy sinh, vướng mắc. Đổi mới mạnh mẽ cải cách hành chính, quan tâm, theo dõi, phối hợp đề nghị UBND huyện, các ngành liên quan giải quyết dứt điểm ý kiến, đề xuất của các cơ sở, các ngành, đơn vị. Bám sát chương trình công tác của Huyện ủy, hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622158
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
458
1824
4009
1972018
6373
87773
3622158

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 04:54
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction