Chính trị

 Ngày 27/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

V thư1

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Dự tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy công an, quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Phó bí thư TT Đảng ủy các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Hữu Long, Phó cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt, triển khai thực hiện đề án phát triển công tác văn thư lưu trữ đảng và tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy định 66-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng”; các hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, lập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

V thư

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh nhấn mạnh: Công tác văn thư lưu trữ  là nhiệm vụ rất quan trọng phải được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Đồng chí Phó bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, các cơ quan khối đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ, nghiêm túc các văn kiện mới về công tác văn thư lưu trữ; nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về vị trí, vai trò của công tác  văn thư lưu trữ , xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; tiếp tục đổi mới công tác văn thư lưu trữ theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ CNTT, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong tình hình mới. Thực hiện quy trình giải quyết văn bản lập hồ sơ khép kín trên mạng nghiêm túc theo Quy định 66 và hướng dẫn số 36 của văn phòng Trung ương Đảng;  tiến hành rà soát, bổ sung các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của Đề án phát triển công tác văn thư lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035; tổ chức thu thập, chỉnh lý dứt điểm tài liệu lưu trữ tồn đọng, thực hiện công tác giữ gìn bảo quản tài liệu an toàn; bảo đảm kinh phí cơ sở vật chất cần thiết cho các hoạt động văn thư lưu trữ; thường xuyên phối hợp với Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ văn thư lưu trữ, đáp ứng yêu cầu công việc./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị