Chính trị

 Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khoá XII). Hội nghị này được quán triệt triển khai đến toàn bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, thành phố.

TK NQ TƯ7

TKNQTW7 a

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu huyện ủy Lương Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Thông qua màn hình lớn, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức cho 275 đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại địa bàn Thị trấn Lương Sơn; các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, Trung tâm bồi dưỡng chính trị; lãnh đạo các tổ chức hội; các Ban HĐND huyện; cán bộ chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và các đoàn thể; Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng ủy trực thuộc; Ủy viên BTV Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện cùng học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khoá XII).

TKNQTW7 b

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu huyện ủy Lương Sơn

Khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Vì vậy, sau hội nghị này các cấp ủy,tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền, giới thiệu 3 nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị và địa phương mình hiểu đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết.

Trong 1 ngày học tập, các đại biểu dự hội nghị đã lần lượt được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyếtsố 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”./.

Thanh Hoàn

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị