DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 10/7/2018, Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP)  huyện đã chủ trì hội nghị giao ban công tác Nội chính; Cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự có lãnh đạo các cơ quan khối nội chính và thành viên Ban chỉ đạo CCTP huyện.

GB nội chính 6 t

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính đã tích cực chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Ban CHQS  huyện  đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực và DQTV đảm bảo theo kế hoạch.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Trong 6 tháng, trên địa bàn huyện đã xảy ra 69 vụ phạm pháp hình sự (tăng  7 vụ so với cùng kỳ năm 2017), không xảy ra trọng án; tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 61 vụ, chết 11 người, bị thương 21 người, thiệt hại tài sản hơn 1 tỷ đồng; tội phạm về ma túy bắt 6 vụ. Công tác kiểm sát quyền công tố được duy trì, trong 6 tháng đã kiểm sát 139 tin báo tố giác về tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra đã giải quyết 116 tin, còn lại 23 tin ( trong hạn luật định); thụ lí 76 vụ với 59 bị can, đã giải quyết 37 vụ, 43 bị can. Viện kiểm sát xử lí 15 vụ, 39 bị can, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xét xử đúng người, đúng tội, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, trong 6 tháng Tòa án nhân dân huyện đã thụ lí, giải quyết 171 vụ, việc. Công tác thi hành án được thực hiện đảm bảo chính xác, đúng pháp luật; các bước tiến hành đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ban tiếp công dân huyện đã tiếp 27 lượt công dân, giảm 40 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2017; tiếp nhận 46 đơn kiến nghị, khiếu nại. Tại UBND các xã, thị trấn tiếp 123 lượt công dân, giải quyết 75/107 đơn thư, đạt tỉ lệ 70%. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, trong 6 tháng đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn hòa giải viên cho gẩn 1.800 lượt người; kiểm tra, rà soát 80 văn bản quy phạm pháp luật; chứng thực trên 4.000 trường hợp với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước 76 triệu đồng. Duy trì hoạt động 802 tổ hòa giải, đã hòa giải thành công 59/67 vụ, việc, đạt 88%.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP huyện yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trong 6 thang cuối năm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh về đảm bảo công tác ANTT, công tác QP-QS địa phương; nắm chắn tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc...; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác; tăng cường tuần tra vũ trang, tập trung tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, ma túy và tệ nạn xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ. Tăng cường phối hợp điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617345
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1032
528
9811
1956058
1560
87773
3617345

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 14:30
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction