DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 12/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban chuyên đề về tạo nguồn thu và quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có các đồng chí: Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các ngành, đoàn thể ở huyện.

Trực tuyến 12.7

 

Đ/c Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Hòa Bình là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa phát triển nên cơ cấu thu NSNN  trên địa bàn tỉnh thiếu tính bền vững, thu từ Công ty thủy điện Hòa Bình chiếm tỷ trọng khoảng 30%; thu từ hoạt động khai thác tài nguyên, đất đai, khoáng sản chiếm khoảng 30%; thu từ các khoản thuế, phí, thu khác còn hạn chế, chiếm khoảng 40%, dẫn đến số thu NSNN còn thấp, mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu chi ngân sách địa phương. Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, thu NSNN trên địa bàn tỉnh đã có tốc độ tăng trưởng tương đối. Cụ thể: Năm 2001 thực hiện 123.658 triệu đồng; năm  2010 thực hiện thu 1.331.725 triệu đồng đến năm 2017 số thu đạt 3.185.952 triệu đồng và ước năm 2018 đạt 3.325.000 triệu đồng, số thu NSNN thời gian qua mới chỉ đạt mức tăng trưởng bình quân 13%, thấp hơn mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/2/2015 của BTV Tỉnh ủy là 17%. Nguyên nhân là do: có sự thay đổi về chế độ, chính sách thu, dẫn đến làm giảm nguồn thu; việc triển khai đầu tư các khu, cụm công nghiệp còn chậm do vướng GPMB, kinh phí đầu tư hạ tầng, công tác thu hút đầu tư, năng lực của một số nhà đầu tư còn yếu, dẫn đến việc triển khai thực hiện kéo dài, không khai thác được các nguồn thu mới; cơ cấu thu NSNN chưa bền vững; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, phải thực hiện chính sách ưu đãi, miễn, giảm, gia hạn; tình trạng nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn lớn,…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết số 18 là mục tiêu tăng trưởng thu bình quân 17%/năm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2098 ngày 16/10/2015 về “Đề án tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020”, trong đó phấn đấu đến năm 2020 thu NSNN đạt mốc 5.000 tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân 17%/năm.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn đã  chia sẻ kết quả thu NSNN trên địa bàn huyện những năm qua và thắng thắn chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế trong công tác thu NSNN trên địa bàn huyện như: Số thu có tăng nhưng không đều, tăng không vững chắc, tỷ lệ nợ đọng thuế còn cao (63,5 tỷ đồng), nhiều doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp kinh doanh cầm chừng; việc thắt chặt đầu tư công đã kìm hãm sự phát triển, làm ảnh hưởng đến số thu NSNN; thu từ nguồn đấu giá đất chậm do thị trường bất động sản trầm lắng... Huyện Lương Sơn đề nghị tỉnh  tăng phân cấp nguồn thu cho cấp huyện; thực hiện rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn, nếu dự án nào chậm triển khai hoặc triển khai không đúng quy hoạch thì cho thu hồi lại; cho Lương Sơn vay, ứng ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện đấu giá đất nhằm tăng nguồn thu NSNN trên địa bàn...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung nghiên cứu, đổi mới thể chế, cơ chế chính sách, trong đó cần tính lại phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, xem xét tỷ lệ điều tiết ngân sách trong trường hợp vượt thu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thu ngân sách hàng năm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh,  muốn vậy phải tạo cơ chế thông thoáng trong thu hút đầu tư, đồng thời tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng, rà soát mở rộng quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính; kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ. Quan tâm nguồn thu từ đất và tài nguyên khoáng sản. Quản lý quy hoạch sử dụng đất, thu hút đầu tư theo quy hoạch. Các địa phương cũng cần nghiên cứu hình thành vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến, hướng đến xuất khẩu nông sản. Phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch để tạo nguồn thu NSNN một cách bền vững./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6511
5551
18322
1972018
20686
87773
3636471

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:56
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction