DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 24/8/2018, đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã làm việc với xã Long Sơn về công tác cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.

xã Long Sơn 2

Toàn cảnh buổi làm việc

Xã Long Sơn là địa phương còn nhiều khó khăn của huyện, Đảng bộ xã có 7 chi bộ, 199 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã Long Sơn đã tập trung quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả các biện pháp ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Về công tác cán bộ, xã được bố trí  22 cán bộ, công chức, hiện xã vẫn đang thiếu 1 cán bộ công chức tài chính kế toán. Xã đã tiến hành thanh lí hợp đồng đối với cán bộ không chuyên trách theo quy định. Riêng cán bộ phụ trách Đài truyền thanh, nhà văn hóa, bưu tá vẫn chưa có cá nhân nào ứng tuyển gây khó khăn cho hoạt động của UBND xã.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng: Sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch cả về diện tích, sản lượng và chăn nuôi. Công tác chuẩn bị năm học mới đã được các trường học trên địa bàn chuẩn bị chu đáo, đã tiến hành sáp nhập trường Tiểu học và THCS thành trường Tiểu học và THCS theo quy định. Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng luôn được coi trọng, UBKT Đảng ủy đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; Đảng ủy xã đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát 4 chi bộ.

Xã Long Sơn

xã Long Sơn 1

Đoàn công tác đi kiểm tra một số công trình xây dựng trên địa bàn xã Long Sơn

Về công tác triển khai xây dựng nông thôn mới, hiện nay, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, hiện tại xã còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành gồm các tiêu chí về thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,  thông tin truyền thông,  thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Xã Long Sơn phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành thêm 2 tiêu chí là thủy lợi và thông tin truyền thông.

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên đoàn công tác đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, để xã Long Sơn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ  phát triển KT-XH trong thời gian tới, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế,xã hội, xây dựng NTM của xã Long Sơn như: Cán bộ chưa nhiệt tình, năng lực còn hạn chế, công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND xã đôi lúc chưa được sát sao, việc chuẩn bị báo cáo còn sơ sài, số liệu không đồng nhất, thiếu tính thuyết phục, tiến độ xây dựng các công trình CSHT chậm, gặp vướng mắc, khó khăn không báo cáo kịp thời...Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Long Sơn tập trung rà soát lại các số liệu về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, số thu ngân sách, thống kê lại số liệu về giao thông, thủy lợi, trên cơ sở đó tính toán cụ thể tỷ lệ cứng hóa; xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện cho sát với tình hình thực tế. Thường xuyên phát động chiến dịch làm giao thông, thủy lợi, vận đồng các gia đình tập trung chỉnh trang lại nhà cửa, sân vườn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Xem xét hỗ trợ hoạt động các HTX, khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Tăng cường giáo dục pháp luật cho người dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự ATXH ở địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu ghi nhận sự cố gắng của Đảng ủy, chính quyền xã Long Sơn đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, xã hội, xây dựng NTM thời gian qua. Đồng thời mong muốn Đảng ủy, UBND xã Long Sơn tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, phấn đấu đưa xã Long Sơn về đích NTM trong thời gian sớm nhất.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Long Sơn tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ,  xã cần đề ra  chương trình, kế hoạch cụ thể trong triển khai thực hiện các tiêu chí NTM, chương trình cải tạo vườn tạp, gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường quản lí tài nguyên, môi trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự đoàn kết trong đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cùng với đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn. Tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu về chủ trương sáp nhập xóm, xã và vai trò chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM; chủ động lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, tập trung nguồn lực cho xây dựng CSHT nông thôn; xã cần lựa chọn nhà thầu có năng lực để triển khai các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng và thời gian quy định...

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình xây dựng CSHT trên địa bàn xã./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605189
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
669
1973
13615
1930353
77177
54375
3605189

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:11
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction