DICHVUCONG

 90319 IMG 5785
 Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

 (HBĐT) - Ngày 9/3, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đảng bộ huyện Lương Sơn hiện có 50 tổ chức cơ sở Đảng với 5.003 đảng viên. Nhìn chung công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai từ huyện đến cơ sở được tiến hành kịp thời, đảm bảo tiến độ về thời gian, đáp ứng yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị 36 – CT/TƯ của Ban Chấp hành T.Ư và Kế hoạch số 163-KH/HU của Huyện ủy. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV sẽ triệu tập 250 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 38, đại biểu do cơ sở bầu là 212. Đến nay, đã ban hành quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện gửi đến các chi, đảng bộ cơ sở.

Về công tác xây dựng văn kiện, Tiểu ban văn kiện cùng Tổ biên tập đã hoàn thiện dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội, chuẩn bị trình BCH Đảng bộ huyện thảo luận thông qua.

Công tác chuẩn bị nhân sự đã hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với danh sách quy hoạch BCH Đảng bộ huyện gồm 68 đồng chí, BTV Huyện ủy gồm 26 đồng chí, chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý gồm 13 đồng chí. Số lượng BCH Đảng bộ huyện khóa XXV dự kiến gồm 39 đồng chí, BTV Huyện ủy gồm 13 đồng chí.

BTV Huyện ủy đã thành lập 4 tiểu ban giúp việc là Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban bảo vệ tiếp dân và Tiểu ban tuyên truyền, trang trí, khánh tiết và đời sống do các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp làm trưởng ban. 100% các Đảng bộ cơ sở cũng đã thành lập tiểu ban giúp việc Đại hội. Các tiểu ban đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về công tác tổ chức chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, BTV Huyện ủy quyết định tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thành Lập (dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2015).

Tính đến thời điểm này, đã có 174/303 chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ; 129 chi bộ chưa tiến hành và theo kế hoạch phải tiến hành xong trong tháng 3/2015.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã trình bày một số kiến nghị như: Đề nghị BTV Tỉnh ủy xây dựng các mẫu văn bản trong Đại hội để đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện; thống nhất việc có hay không thông qua chương trình hành động trong Đại hội; đề nghị ban hành Quy chế Đại hội cấp cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của huyện Lương Sơn trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Lương Sơn cần tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình nhân dân, nhất là các khu vực giải phóng mặt bằng, tái định cư; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư đúng pháp luật, thời gian quy định, không để xảy ra các điểm “nóng” về an ninh trật tự. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Lương Sơn cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đảm bảo xin ý kiến đầy đủ các thành phần theo quy định. Cơ cấu BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXV hiện đang không đủ tỷ lệ tuổi trẻ và nữ theo quy định, do đó, huyện Lương Sơn cũng cần xem xét bổ sung vào BCH Đảng bộ huyện các đồng chí trẻ tuổi và nữ để đảm bảo tỷ lệ quy định. Các kiến nghị của huyện Lương Sơn, đoàn công tác sẽ trình BTV xem xét, giải quyết.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1735222
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6807
8312
20317
26646
99706
0
1735222

Your IP: 3.235.105.97
2020-09-29 20:50
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction