DICHVUCONG

NOGTHONMOI

  80793 555666
  Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(HBĐT) - Chiều 10/3, Đoàn công tác của Ban Tổ chức T.Ư và Văn phòng T.Ư Đảng do đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng năm 2014, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

          Tại buổi làm việc, đồng Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình phát triển KT-XH năm 2014 và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nêu rõ: Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, năm 2014, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo việc học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh. Kịp thời báo cáo, xin chủ trương Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tiếp nhận, điều động cán bộ, chính sách cán bộ, công tác phát triển Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định. MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã chủ động tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong phát triển kinh tế, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa và tiền tệ, giá cả, thị trường, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế. Lĩnh vực văn hóa, xã hội ngày càng tiến bộ. QP-AN ổn định và giữ vững.

          Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức T.Ư. Các Tiểu ban giúp việc được thành lập và đi vào hoạt động. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Xây dựng và cho ý kiến vào Đề cương báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Làm việc với Thường trực các Huyện, Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo cũng nêu rõ hiện trạng cấp ủy, BTV cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc; cấp ủy, BTV cấp ủy tỉnh; nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.  Đồng thời, kiến nghị đề xuất một số vấn đề gồm: Đề nghị Ban Tổ chức T.Ư hướng dẫn thống nhất về mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp của Đảng; đưa số hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tại các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể CT-XH không tính trong tổng biên chế như hiện nay; thống nhất hướng dẫn giao biên chế và quản lý sử dụng biên chế của LĐLĐ các địa phương theo quy định của Điều lệ Đảng; ban hành tiêu chuẩn khung về chức danh CBCCVC gắn với vị trí việc làm để tiến hành đổi mới tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động ở địa phương, đơn vị; một số nội dung liên quan đến công tác thi đua-khen thưởng trong Đảng; chính sách tiền lương đối với cán bộ luân chuyển xuống các xã; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế …

            Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua, đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, bảo đảm an sinh xã hội. Biểu dương tỉnh đã tổ chức đón Tết Ất Mùi tươi vui, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả NQ T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng. Ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị của tỉnh để nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đồng chí đề nghị Tỉnh uỷ Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó cần có sự chuẩn bị và quyết tâm cao về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cơ cấu nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Phát huy những thành tựu đã đạt được, chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm kỳ XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, xây dựng các mô hình để phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2781425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2982
2667
11322
1099370
16118
115116
2781425

Your IP: 3.236.13.159
2021-05-05 21:00
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction