DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 26/9, đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với xã Tiến Sơn về công tác cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy và các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Tiến Sơn đã báo cáo tóm tắt tình hình công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018; và công tác triển khai xây dựng nông thôn mới.

xã Tiaans Sơn 1

Toàn cảnh buổi làm việc

Xã Tiến Sơn có 857 hộ, 3.850 nhân khẩu, trong đó 90,65% dân số là người dân tộc Mường. Đảng bộ xã có 8 chi bộ với 154 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch cả về diện tích, sản lượng và chăn nuôi. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Về công tác triển khai xây dựng nông thôn mới, hiện nay, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí và phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành thêm 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tiến Sơn còn gặp rất nhiều khó khăn do tiềm lực địa phương yếu, đời sống của đại bộ phận người dân còn khó khăn; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhu cầu đầu tư lớn, trong khi đó nguồn vốn nhà nước cấp lại hạn chế dẫn đến việc triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn chậm, một số công trình bị kéo dài, không đảm bảo chất lượng...

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên trong đoàn công tác đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, để xã Tiến Sơn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra trong năm 2018, đặc biệt là trong chươngtrình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

xã Tiến Sơn

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng sân vận động xã

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của địa phương. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như: Đội ngũ cán bộ yếu và thiếu, việc quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ còn khó khăn, việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã chưa có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội chưa được phát huy; các mô hình phát triển kinh tế có nhưng còn ít, số thu ngân sách nhà nước đạt thấp; công tác xây dựng NTM còn chậm, chất lượng các tiêu chí đạt chưa cao, thiếu tính bền vững. Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng uỷ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của xã Tiến Sơn cần tập trung cao cho việc lãnh, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2018. Xã cần rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng chỉ tiêu, từng năm. Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng NTM. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; rà soát quy chế làm việc của Đảng ủy nhằm tạo sự thống nhất, đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác quản lí đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm quy định, quy trình bổ nhiệm cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng đi đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn cán bộ sau này. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu về chủ trương sáp nhập xóm. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã lưu ý xã cần bám sát hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và huyện để rà soát lại những công việc, nội dung cụ thể, khảo sát thật chi tiết để xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện cho sát với tình hình thực tế. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp giúp đỡ xã Tiến Sơn giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ xã phát triển mở rộng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân. Xã cũng cần quan tâm chỉ đạo người dân tích cực sửa sang nhà cửa, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, tích cực xây dựng gia đình, làng bản văn hóa; tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, cùng phấn đấu đưa xã Tiến Sơn về đích NTM vào năm 2019.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng và thăm quan mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây riềng đỏ cho thu nhập cao tại địa phương./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636394
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6434
5551
18245
1972018
20609
87773
3636394

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:36
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction