Chính trị

 Ngày 26/9, ti xã Thành Lập, Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn tổ chức hội nghị giao ban, phản ảnh công tác Dân vận quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

GBan dân vận

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác Dân vận quý III năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm, công tác dân vận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban dân vận đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường; phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã thành lập mới mô hình tổ liên gia tự quản về bảo vệ môi trường tại thôn Sấu Hạ, xã Thanh Lương và 6 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường tại các xã, nâng tổng số mô hình trong toàn huyện lên 184 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.  Các hoạt động của công tác dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANCT, TTATXH tại địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn và các ngành thành viên đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác dân vận ở cơ sở như:Việc thực hiện chủ trươngsáp nhập xóm, xã ở một số nơi còn khó khăn; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở một số xã không đảm bảo tiến độ do nguồn lực đầu tư hạn chế, bộ mặt nông thôn chưa thực sự được đổi mới, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn…

Trọng tâm 3 tháng cuối năm, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường bám sát cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của người dân; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” năm 2018./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị