DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 28/9/2018, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 14 đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018. Đ/c Bùi Văn Dậu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện,  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan của huyện dự hội nghị.

BCH 14

Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 14

9 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.  Đã có 6/18 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm; 6/18 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, còn 5 chỉ tiêu chưa được đánh giá. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.682,99 triệu đồng; Công nghiệp – TTCN đạt 6.840 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017; tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại ước đạt 3.187 tỷ đồng (tăng 13%). Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 150,5 tỷ đồng, đạt 77,8% dự toán tỉnh giao và 75,8% dự toán huyện giao, tăng 21,2% so với cùng kỳ. Công cuộc xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, giữ vững 10 xã đạt chuẩn NTM, đã thẩm định thêm xã Tân Vinh đạt 19/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm có thêm 4 xã: Hợp Hòa, Trường Sơn, Tân Thành, Hợp Thanh đạt 19/19 tiêu chí NTM. Công tác xây dựng, phát triển đô thị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường được quan tâm, chỉ đạo tích cực; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp tạo không khí tốt trong Đảng và nhân dân; sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển đồng bộ, bền vững, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, công tác y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện hiệu quả, các chính sách cho người, gia đình có công với cách mạng và chính sách xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Công tác quân sự quốc phòng địa phương thực hiện nghiêm túc, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện nghiêm theo luật định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng nền nếp, hiệu quả; các cấp ủy đảng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm như: Việc xây dựng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn; công tác quản lí bảo vệ môi trường ở một số nơi còn lỏng lẻo, hoạt động xử lí rác thải của Công ty Hoàng Long ở Thị trấn Lương Sơn chưa được giải quyết triệt để; việc xử lí nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất chưa được giải quyết; tiến độ sáp nhập xóm, tiểu khu còn chậm, nhiều công trình xây dựng cơ bản không đảm bảo tiến độ; các vụ việc về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn còn xảy ra, một số tội phạm còn diễn biến phức tạp...

BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn cũng đã đưa ra 20 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm nhằm đẩy mạnh thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng đã đề ra trong năm 2018.

BCH 14 a

 Đ/c Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể trong huyện tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 6, TƯ 7  khóa XII; triển khai kế hoạch 137 của Ban thường vụ huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban chấp hành TƯ; tích cực tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương sáp nhập xóm, tiểu khu và chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 21 của BTV Tỉnh ủy; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Quan tâm làm tốt công tác quản lí Đảng viên, trú trọng phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ xã, thị trấn an tâm công tác khi có chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước, đôn đốc và có giải pháp thiết thực để thu các khoản nợ đọng thuế, đảm bảo đạt dự toán thu năm 2018; thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi; đẩy nhanh thủ tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đáp ứng kinh phí đầu tư CSHT xây dựng NTM. Đẩy nhanh thủ tục các công trình XDCB; tiến hành rà soát các tiêu chí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhất là các xã phấn đấu về đích NTM năm 2018. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dồn điền đổi thửa, phát triển du lịch, triển khai chương trình phát triển đô thị để đến năm 2019 thị trấn Lương Sơn và các xã vùng lân cận được công nhận đô thị loại IV; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách, chương trình công tác  năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và các phong trào hoạt động trong năm 2018./.

Thanh Hoàn 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


ISO

ISO9001

dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction