Chính trị

 Nhằm cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trong phạm vi cả nước, sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10/2018. Đ/c Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 54 điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy cơ quan Trung ương; 135 điểm cầu tại các Huyện ủy, Quận ủy và 80 điểm cầu tại Đảng ủy xã trên cả nước.

BCV TƯ

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có lãnh đạo TT Huyện ủy; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đ/c Báo cáo viên cấp tỉnh là lãnh đạo một số ngành của huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền vào một số nội dung, như: Kết quả Hội nghị Trung ương 8; chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến hết năm; việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; kết quả công tác đối ngoại nhất là kết quả chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư và chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ; kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga; dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị