DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 11/10, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề trực tuyến về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh. Tham dự tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có các đồng chí lãnh đạo TT Huyện ủy, TT HĐND, UBND huyện; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện và đại diện các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn huyện.

A

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo kết quả giám sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 38 doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, đang quản lý, sử dụng 656,186 m2 đất phi nông nghiệp, với 178 khu đất tại 10 huyện và thành phố Hòa Bình. Trong đó, đất thương mại, dịch vụ 199.719m2; đất SX-KD phi nông nghiệp 416.507m2,  còn lại 39.959m2 là đất xây dựng bể chứa, trạm bơm của Công ty CP nước sạch Hòa Bình sử dụng.

Trong số 38 doanh nghiệp đã cổ phần hóa, có 18 doanh nghiệp đang sử dụng 18 khu đất với diện tích 275.497 m2 để hoạt động sản xuất kinh doanh, việc sử dụng đất ổn định, đúng mục đích, được nhà nước cho thuê đất, không tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai; 12 doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ thuê đất; 8 doanh nghệp sử dụng đất chưa ổn định, chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất. Về thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất, năm 2017số tiền về đất thu được từ các doanh nghiệp nộp NSNN trên 7,1 tỷ đồng, số chưa nộp còn trên 15 tỷ đồng.

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đ/c Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trên địa bàn huyện Lương Sơn có 7 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa hiện đang quản lí, sử dụng 38.308 m2 đất phi nông nghiệp, trong đó Công ty CP cơ điện và xây dựng Hòa Bình sử dụng nhiều nhất trên 24.380 m2. Cũng như các đại biểu đã thảo luận tại hội nghị đều cho rằng: Vị trí đất đai của hầu hết các doanh nghiệp đều rất thuận lợi, chủ yếu ở trung tâm thành phố, thị trấn, thị tứ, nhưng hoạt động SX-KD sau khi cổ phần hóa còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị, việc quản lý, sử dụng đất chưa phát huy hiệu quả, một số doanh nghiệp còn cho thuê sử dụng đất không đúng mục đích, gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước. Các đại biểu đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện về tình hình quản lý, sử dụng đất phi nông nghiệp và hoạt động SX-KD của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, đề xuất phương án đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu cho NSNN. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê đất không đúng quy định, nợ tiền thuê đất, nợ thuế sử dụng đất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã chỉ rõ một số hạn chế trong công tác quản lí, sử dụng đất phi nông nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa như:  Việc sử dụng đất đai, tài sản kém hiệu quả, có doanh nghiệp sử dụng đất không đúng quy định, sai mục đích; việc quản lý đất đai và xây dựng còn bị buônglỏng; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong quản lý đất đai chưa tốt; các doanh nghiệp chưa khai thác được tiềm năng tương xứng...Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tiến hành thanh tra toàn diện các doanh nghiệp đã cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lí thu hồi các diện tích đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích. Có cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết các sai phạm về nợ đọng tiền thuê đất, nợ thuế xử dụng đất, trong quản lý các doanh nghiệp sau cổ phần hóa và việc quản lý giá thuê đất; làm rõ việc lợi dụng thuê đất SX-KD để xây dựng nhà ở. Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát lại hợp đồng thuê đất của các đơn vị, doanh nghiệp, tránh tình trạng hợp đồng hết hạn gây thất thoát cho ngân sách nhà nước...

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616586
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
273
528
9052
1956058
801
87773
3616586

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:43
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction