Chính trị

 Nhân kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan Đảng, Đoàn thể, sáng 15/10/2018, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban dân vận Huyện ủy và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ tham mưu giúp việc Huyện ủy và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội của huyện.

GMTT 1

 Lãnh đạo TT Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và các đoàn thể nhân ngày truyền thống

Ôn lại lịch sử truyền thống các ngành: Tuyên giáo (1/8/1930 -1/8/2018), Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2018), công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng (12/9/1962-12/9/2018), công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018), ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018), Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2018), Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 -14/10/2018), Hội Liên hiệp thanh niên(15/10/1956-15/10/2018), Hội Liên hiệp phụ nữ (20/10/1930 – 20/10/2018) bài diễn văn đã khẳng định: Cùng với sự hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Lương Sơn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã đư­ợc hình thành và phát triển, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng ở địa phư­ơng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

GMTT2

Lãnh đạo TT HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng các tổ chức, đoàn thể

GMTT3

Đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện tặng hoa chúc mừng các tổ chức, đoàn thể nhân ngày truyền thống

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, tạo được sự ổn định và thống nhất về tư tưởng và sự đồng thuận trong xã hội. Ban Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp tích cực tham mưu trong công tác tổ chức, bộ máy cán bộ, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận của Đảng đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân, làm cho quần chúng hiểu rõ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nắm và hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, phản ánh kịp thời những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Thông qua hoạt động của Ban Dân vận Huyện uỷ, mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo ra nguồn lực vật chất, tinh thần to lớn thực hiện thắng lợi các ch­ương trình kinh tế- xã hội. Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ tham mưu giúp cấp uỷ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra theo chuyên đề, kế hoạch, góp phần nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Văn phòng cấp uỷ các cấp làm tốt chức năng thu thập thông tin, tổng hợp tình hình, dự thảo các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Hội Nông dân, Hội LHTN, Hội LHPN và các tổ chức đoàn thể khác đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

GMTT4

Lãnh đạo TT Huyện ủy tặng hoa cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy qua các thời kỳ

GMTT5

Đ/c Bùi Văn Dậu, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao KNC " Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" cho 3 đ/c thuộc Đảng bộ huyện Lương Sơn

GMTT6

Đ/c Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy trao KNC " Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng" cho 3 đ/c thuộc Đảng bộ huyện Lương Sơn

Tại lễ kỷ niệm, Huyện ủy Lương Sơn đã tặng quà cho 5 đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra huyện ủy qua các thời kỳ. Và trao Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”cho 3 đồng chí và Kỷ niệm chương“ Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng” cho 3 đồng chí ở các Đảng bộ cơ sở đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị