Chính trị

 Ngày 24/10/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề "Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới".

AM ưu

Toàn cảnh hội nghị

Gần 300 đại biểu là các đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, đảng ủy cơ sở; Ủy viên BTV Đảng ủy các xã, thị trấn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Cơ quan chính quyền UBND huyện; Công an, quân sự huyện đã về dự hội nghị.

AM s

Đ/c Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Quân ủy Trung ương (BCĐ TW 94) thông tin tại hội nghị

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Quân ủy Trung ương (BCĐ TW 94) thông tin một số điểm đáng chú ý về tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian gần đây; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trong đó, đồng chí đã nhấn mạnh những chiêu thức chống phá chủ yếu mà các thế lực thù địch sử dụng trong thời gian gần đây như dùng các trang mạng xã hội, phát tán tài liệu xấu, các tác phẩm văn học nghệ thuật được xuất bản ở nước ngoài có nội dung sai trái về chính trị nhằm kích động xuyên tạc...Đồng thời dự báo xu hướng và các giải pháp đấu tranh trong tình hình mới như: Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng cung cấp thông tin có định hướng rõ ràng; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức đấu tranh phù hợp với thực tiễn tình hình...

Thông qua hội nghị chuyên đề nhằm kịp thời định hướng công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; đề cao cảnh giác và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị