DICHVUCONG

 Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến đến 74 điểm cầu chính ở các địa phương và các cơ quan T.Ư trong cả nước.

NQTW8

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có gần 300 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các tổ chức Hội; các đồng chí là  Bí thư, phó bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; ủy viên BTV Đảng ủy các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ công chức, viên chức các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết: Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH TƯ”; Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chính vì vậy, hội nghị có ý nghĩa quan trọng để các đại biểu hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi, có thêm kiến thức làm tốt công tác giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

NQTW 8 A

Cán bộ, đảng viên theo dõi hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Sau phát biểu khai mạc, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư giới thiệu, quán triệt Quy định số 08 - QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH TƯ”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW "Về tình hình KT-XH và NSNN năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019”; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW " về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc học tập quán triệt các nghị quyết. Đồng chí đề nghị các cấp ủy dành thời gian chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, thảo luận, đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt trong việc nêu gương, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các quy định đã có trước đó. Các đồng chí Thường trực, Thường vụ, cấp ủy viên các cấp phải nêu gương trước tiên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc học tập nghị quyết bảo đảm thực chất, có hiệu quả. Có đánh giá khen thưởng, biểu dương những đơn vị, địa phương làm tốt đồng thời phê bình, nhắc nhở những nơi làm chưa tốt./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1719036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4131
5626
56874
0
83520
0
1719036

Your IP: 3.237.71.23
2020-09-27 19:31
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction