DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Trong hai ngày 29 và 30/11/2018, Xã Tân Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lương Sơn chọn làm Đại hội điểm để chỉ đạo cho các xã, thị trấn trong huyện.

DHMT Tân vinh 1

Đ/c Hoàng Đức Minh- Phó bí thư TT Huyện ủy Lương Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tân Vinh; Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn và 95 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tổ chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong xã.

DHMT Tân vinh

Toàn cảnh Đại hội Ủy ban MTTQ xã Tân Vinh, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 2 phiên làm việc, Đại hội đã thảo luận làm rõ những kết quả hoạt động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2013-2019. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vinh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động, do đó công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng Nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, mở rộng và cứng hóa đường giao thông, hệ thống thủy lợi, chỉnh trang tường rào, nhà cửa, xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, góp phần đưa xã Tân Vinh hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên quan tâm chăm lo đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Từ năm 2014 đến nay xã đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 100 triệu đồng, đã hỗ trợ xây  mới 07 nhà  đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ giúp cho hàng trăm lượt người nghèo khám chữa bệnh và vay vốn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy…

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động, trong sự gắn kết giữa các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, cũng như hiệu quả của các phong trào thi đua, vuộc vận động.  Đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội. Phấn đấu 100% Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiên tiến, trong đó có 75% ban công tác Mặt trận KDC xuất sắt; 90% tổ chức thành viên đạt vững mạnh. 100% khu dân cư thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hàng năm, có 85% hộ gia đình đạt văn hóa; 80% KDC văn hóa; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”; xây dựng 05 mô hình liên gia tự quản về ANTT; vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất đưa thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 40 triệu đồng; xây dựng quỹ vì người nghèo đạt 20 triệu đồng/ năm. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%.

DHMT Tân Vinh 2

Ra mắt ủy viên Ủy ban MTTQVN xã Tân Vinh nhiệm kỳ 2019-2024

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, đại hội đã hiệp thương cử ra 37 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024, hiệp thương cử đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Lương Sơn lần thứ XXI gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả MTTQ xã Tân Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra một số mặt còn hạn chế. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo cấp uỷ Đảng, hướng dẫn của MTTQ huyện và nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên động viên nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Kết quả tổ chức Đại hội MTTQVN xã Tân Vinh, nhiệm kỳ 2019- 2024 sẽ được Ban Thường trực ủy ban MTTQVN huyện Lương Sơn tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội Ủy ban MTTQVN ở 19 xã, thị trấn còn lại trong huyện./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618707
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
558
1836
558
1972018
2922
87773
3618707

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:42
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction