DICHVUCONG

 Ngày 11/12/2018, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 15 đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV; lãnh đạo các ngành, đoàn thể; bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

BCH thứ 15

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát với cơ sở nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 17/18 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.  Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, thúc đẩy phát triển nông, lâm, thủy sản ngày càng có chất lượng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trong năm ước đạt 1.823,4 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2017. Giá trị sản xuất CN- XD ước đạt 10.097 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, tăng 26% so với năm trước; tổng mức luân chuyển hàng hóa dịch vụ ước đạt 4.215 tỷ, đạt 100% kế hoạch, tăng 16%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 201,86 tỷ đồng, vượt 4,3% dự toán tỉnh giao, vượt 1,7% dự toán huyện giao và tăng 9% so với năm 2017. Đã thu hút được 8 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 562.351 triệu đồng. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lí tài nguyên - môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, hoàn thành việc sáp nhập các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn, có 7 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 1 trường so với kế hoạch, đưa số trường đạt chuẩn quốc gia trong huyện chiếm 41,2%. Giải quyết việc làm mới cho 2.676 lao động; đào tạo dạy nghề cho 2.441 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 61%, tăng 3% so với năm 2017. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân đạt 91%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. Năng lực công tác xây dựng đảng, chính quyền được nâng lên, hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và ngày càng vững chắc; đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng – an ninh tiếp tục được tăng cường ổn định và giữ vững.

BCH 15 a

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019 Đảng bộ huyện Lương Sơn tiếp tục đề ra 18 chỉ tiêu cơ bản và 23 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó, trú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tuyên truyền, thu hút đông đảo hội viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thu ngân sách nhà nước. Huy động nguồn lực xây dựng trung tâm huyện trở thành đô thị loại IV và trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019....

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình dự thảo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019;  Tờ trình và dự thảo báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2019.

BCH 15 b

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy tiếp thu, chỉnh lí các dự thảo tờ trình, báo cáo trình BTV Huyện ủy ban hành. Về nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình của Đảng bộ, Chi bộ, kế hoạch của cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2019 của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình cán bộ lãnh đạo quản lí, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên; làm tốt công tác thi đua khen thưởng; tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo do HĐND bầu; tiến hành tổng kết công tác năm 2018, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; làm tốt công tác chuẩn bị và chỉ đạo thành công kỳ họp thứ 7, HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn. Chuẩn bị kế hoạch và làm tốt công tác sản xuất vụ Đông Xuân, tập trung phòng chống rét, dịch bệnh mùa đông cho cây trồng, vật nuôi. Tuyệt đối không để trâu bò chết đói, rét, không để dịch bệnh xẩy ra trên người, gia súc và cây trồng. Làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón tết năm 2019 vui vẻ, đầm ấm, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 gắn với khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đẩy mạnh các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, thu ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019; triển khai thực hiện tốt việc sáp nhập, đặt tên xóm, tiểu khu theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị mỗi đồng chí trong BCH Đảng bộ và lãnh đạo các ngành, đoàn thể, địa phương hãy phát huy vai trò, vị trí và trọng trách của mình trên các lĩnh vực công tác được phân công chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng đảng đã đề ra trong năm 2019./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1718964
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4059
5626
56802
0
83448
0
1718964

Your IP: 3.237.71.23
2020-09-27 19:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction