Chính trị

 Chiều ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

C đề 2019

Tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có gần 300 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

CĐ 2019

Các đại biểu tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Tại Hội nghị, các đại biểu được PGS-TS Bùi Đình Phong, Giảng viên Cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Tôn trọng nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của nhân dân, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân, trong đó phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân; chống bệnh quan liêu, xa dân; chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo quần chúng, nhưng đồng thời phải không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng theo tinh thần lãnh đạo là đầy tớ, quần chúng là chủ. Tóm lại phát huy dân chủ là làm cho người dân dám nói, dám làm. Về phía cán bộ cũng phải biết học dân, hỏi dân, hiểu dân. Phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Trong quá trình thực hiện quyền dân chủ phải chống bệnh quan liêu, xa dân... Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống của nhân dân là để mọi người dân được hưởng sự ưu việt, lợi ích từ các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Việc triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên sẽ tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị trong huyện cần xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền cụ thể các nội dung tới chi bộ và đảng viên trong toàn huyện để cùng thực hiện./.

TH

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị