DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 17/12/2018, HĐND huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Dự có các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lương Sơn; lãnh đạo TT Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Hội đặc thù, các trường THPT và lãnh đạo các TT HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Kỳ họp 7 e

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp 7 a

Đ/c Bùi Văn Dậu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn Bùi Văn Dậu nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp này là HĐND huyện sẽ xem xét đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Do đó, việc đánh giá, thảo luận phải thật cụ thể, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp thiết thực cần tập trung triển khai thực hiện.

Kỳ họp 7 b

Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện Lương Sơn đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 19/7/2016 về kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện; thông báo của MTTQVN huyện về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, chương trình phối hợp hành động năm 2019; báo cáo công tác hoạt động năm 2018, nhệm vụ năm 2019 của các ngành: Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện...

Kỳ họp 7 d

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Chủ tịch UBND huyện trình các báo cáo của UBND huyện

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Lương Sơn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá, có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt KH Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông, lâm nghiệp - Công nghiệp, xây dựng - Thương mại - dịch vụ tương ứng là 13,2% - 62,3% - 24,5%. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 1.823,4 tỷ đồng; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất tăng 26% so với năm 2017; ngành du lịch, dịch vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách cả năm trên địa bàn huyện đạt 202,860 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người 31 triệu đồng/năm. Chương trình xây dựng NTM đang được khẩn trương thực hiện, năm 2018 phấn đấu đưa 5 xã về đích, đến nay có 1 xã đã được công nhận, 4 xã đang đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,92%, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 3,91 %. Cùng với đó, các hoạt động trên lĩnh vực thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết đơn thư của công dân... được các ngành và các địa phương phối hợp thực hiện đạt kết quả; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, Truyền thanh – Truyền hình được chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực. Ngành giáo dục đã hoàn thành việc sáp nhập các trường Tiểu học  và THCS, trường Mầm non tại thị trấn Lương Sơn, đưa quy mô trường học giảm từ 57 trường xuống còn 43 trường. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, trong năm 2018 đã giải quyết việc làm mới cho 2.676 người. Công tác chăm sóc thương binh liệt sĩ, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời.  Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; công tác cải cách hành chính được tăng cường...

Kỳ họp 7 f

Kỳ họp 7 x

Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm những người do HĐND huyện bầu và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 

Cũng tại kỳ họp này HĐND huyện Lương Sơn đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu (bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng Ban HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các ủy viên UBND huyện), với tỷ lệ phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao chiếm từ 92% trở lên. Các đại biểu HĐND huyện cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Nguyễn Hữu Bình – Nguyên Trưởng phòng Tư Pháp huyện (về nghỉ hưu) và ông Phạm Văn Hồng – Nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (về nghỉ hưu). Đồng thời bầu bổ sung các ông Nguyễn Đắc Thắng – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, ông Nguyễn Văn Năm – Trưởng phòng Tư pháp huyện vào Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày mai 18/12, kỳ họp sẽ tiếp tục với nội dung thảo luận và chất vấn các cơ quan chuyên môn của huyện. Trang TTĐT huyện sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả và cử tri trong huyện./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2792525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
889
2962
22422
1099370
27218
115116
2792525

Your IP: 3.238.96.184
2021-05-09 08:25
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction