DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 18/12, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chất vấn Chủ tịch UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện.

Kỳ họp 7.2

Đại biểu Bùi Văn Điệp - xã Trường Sơn chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp 7.3

Đại biểu Nguyễn Đình Cương - xã Hòa Sơn chất vấn tại kỳ họp

Nội chung chất vấn chủ yếu là các vấn đề liên quan đến tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là công trình xây dựng nông thôn mới chậm ảnh hưởng đến thời gian về đích NTM của một số xã; điện sinh hoạt ở một số vùng nông thôn yếu, không đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân; vấn đề chồng lấn địa giới hành chính (đất rừng) giữa xã Trường Sơn và Cao Răm chưa được giải quyết; vấn đề mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường tại các mỏ khai thác đá vẫn còn xẩy ra; định mức cấp đất ở và phí trước bạ khi cấp giấy CNQSDĐ còn cao so với khả năng của người dân; chế độ phụ cấp cho cán bộ xã Tân Thành vẫn chưa được thực hiện, đề nghị bổ sung cán bộ ngân sách cho xã Long Sơn; cần làm rõ việc một số hộ dân không được đền bù hỗ trợ dự án cải tạo nâng cấp đường 431, xã Cao Thắng; tiền chi trả hỗ trợ trồng cây có múi ở xã Liên Sơn chưa được thực hiện, vì sao? Việc sửa chữa nâng cấp đoạn đường qua nhà máy gạch tại xã Cao Răm chậm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân...Một số đại biểu HĐND huyện đề nghị: Những công trình do xã làm chủ đầu tư thì nên đưa nguồn về cho xã quản lí. Huyện cần chỉ đạo cơ quan chức năng cắm biển báo giao thông tại các điểm giao cắt trên tuyến quốc lộ 6 và đường HCM để đảm bảo ATGT; đề nghị đầu tư sửa chữa nâng cấp Bai dâng nước tại xã Hợp Châu; cần bổ sung kế hoạch thực hiện chủ trương sáp nhập xã vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2019...

Kỳ họp 7.7

Đ/c Nguyễn Vũ Chi - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp 7.6

Đ/c Nguyễn Tiến Việt - Trưởng phòng TC-KH trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến việc phân bổ vốn ngân sách

Kỳ họp 7.4

Đ/c Đinh Công Long - Trưởng phòng Nội vụ trả lới các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ

Kỳ họp 7.5

Đ/c Nguyễn Anh Đức - Trưởng phòng NN-PTNT trả lời các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng NTM, đầu tư nâng caaos mương bai và hỗ trợ trồng cây có múi

Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã trả lời làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND huyện nêu, đồng thời nghiêm túc tiếp thu và sẽ nghiên cứu chỉnh lí các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; những vấn đề chưa được giải quyết sẽ đôn đốc thực hiện trong thời gian tới.

Kỳ họp 7. 1

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Các đại biểu HĐND huyện đã xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, Nghị quyết về dự toán thu ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019, Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và theo sát các vấn đề đến khi có kết quả. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2019./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616438
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
528
8904
1956058
653
87773
3616438

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction