DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 25/12/2018, Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các hội đặc thù, các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo; Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng khối dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

DV TG 2018

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện 2 ngành thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện ủy ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo. Đã tham mưu ban hành 23 kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; xây dựng 10 báo cáo sơ, tổng kết và tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII. Ban Tuyên giáo cũng đã tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước. Quan tâm trú trọng đến hoạt động tuyên truyền miệng, trong năm đã tổ chức 135 buổi tuyên truyền với khoảng 4.350 lượt người nghe. Hàng tháng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên. Công tác biên soạn lịch sử Đảng được coi trọng. Chủ động nắm chắc tình hình dự luận xã hội, tình hình tư tưởng nhân dân. Đối với công tác khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đối với công tác Dân vận của huyện, trong năm 2018 cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng chủ động làm tốt công tác dân vận ở địa phương, đơn vị, vận động tuyên truyền hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại giữa chính quyền với nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Lực lượng vũ trang phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy quy chế dân chủ, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục duy trì các mô hình tự quản trên địa bàn khu dân cư, triển khai có hiệu quả mô hình “dân vận khéo”. Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được 220 mô hình “ dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như mô hình trồng rau hữu cơ, mô hình chăn nuôi bò sữa, mô hình làng nghề chế tác gỗ lũa, đá cảnh, mô hình vận động hội viên tham gia mua BHYT, mô hình tổ liên gia tự quản về môi trường...các mô hình này đã và đang được duy trì thường xuyên và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy đề nghị: Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận cần cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với địa phương đơn vị để triển khai thực hiện. Trước mắt cần sớm hướng dẫn chủ đề học tập Chỉ thị 05 CT/TW năm 2019, đôn đốc các xã thị trấn tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung tuyên truyền ổn định hoạt động các thôn xóm, tiểu khu sau sáp nhập; quan tâm tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân vui vẻ, truyền thống, an toàn, tiết kiệm, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có tết, vui xuân.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616489
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
528
8955
1956058
704
87773
3616489

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:46
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction