DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 11/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Trường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình; các đồng chí lãnh đạo TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XX; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn.

MT 1

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQVN huyện đã tổ chức hiệp thương dân chủ cử bổ sung, thay thế 03 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trong năm 2018, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên và các phòng, ban ngành thực hiện hiệu quả chương trình công tác.Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2018, toàn huyện có 130 khu dân cư văn hóa ( 70,65%), 19.380 hộ gia đình văn hóa ( 82,2%). Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Qũy “Vì người nghèo” từ cấp huyện đến cơ sở. Trong năm UBMTTQ huyện đã tiếp nhận và tặng 6.375 xuất quà, trị giá trên 1,9 tỷ đồng; cứu trợ lương thực cho 201 hộ với trên 10,5 tấn gạo, tiền 149 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 14 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 3 nhà, với tổng kinh phí 470 triệu đồng; giải ngân quỹ cứu trợ do ảnh hưởng thiên tai 547 triệu đồng đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời. Tổ chức 28 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu QH và HĐND cấp tỉnh, huyện. Các tổ chức thành viên của mặt trận thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động và nhiệm vụ công tác hội, trong đó tập trung và các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng NTM…

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Trần Đức Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đ/c Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư TThuyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã đạt được; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 và đề nghị trong thời gian tới, công tác Mặt trận cần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lương Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.

MT2

Được sự ủy quyền, Đ/c Trần Đức Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao KNC "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho các cá nhân

MT4

Đ/c Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư TThuyện ủy trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MT3

Đ/c Bùi Hữu Điền - Ủy viên BTV HU, Phó chủ tịch TT HĐND huyện trao GK cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MT5

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện tặng GK cho các tập thể tiêu biểu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2018

Nhân dịp này, có 41 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc"; 15 tập thể và 15 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích 3 năm thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 04 tập thể được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng Giấy khen về thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2018./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616635
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
322
528
9101
1956058
850
87773
3616635

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 04:07
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction