DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi năm 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN ( 3/2/1930 – 3/2/2019), sáng 30/1, Ban thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã gặp mặt chúc tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và cán bộ trung cao cấp trong quân đội nghỉ hưu tại địa bàn.

Trcao 2019b

§ång chÝ Bùi Văn Dậu –TUV, bÝ th­ huyÖn uû, Chủ tich HĐND huyện Lương Sơn chủ trì buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy đã đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng CSVN ( 3/2/1930 – 3/2/2019) và  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng của huyện năm 2018, những định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong năm  2019.

C¸c ®ång chÝ c¸n bé trung cao cÊp ®· rất phấn khởi trước những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đã đạt được trong năm qua như:  Đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 201,860 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 64,4 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,92% ( còn 3,91%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông - Lâm nghiệp chiếm 13,2%, công nghiệp – xây dựng chiếm 62,3%, thương mại – dịch vụ chiếm 24,5%; trong năm huyện đã thu hút được 8 dự án trong nước đầu tư vào địa bàn với số vốn đăng ký là 562.351 triệu đồng, nâng tổng số lên 173 dự án. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ngày càng phát triển. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt.

Trcao 2019 e

Đ/c Hoàng Văn Hon, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

Năm 2019, huyện Lương Sơn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện trở thành đô thị loại IV, tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn; đẩy mạnh thực hiện về đích Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, đề án cải tạo vườn tạp, phát triển du lịch; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và các cơ quan theo quy định...

Trcao 2019 c

Đ/c Hoàng Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong không khí thân tình cởi mở, các đồng chí lãnh đạo trung cao cấp đã chia sẻ với những khó khăn và nhiệm vụ nặng nề của huyện phấn đấu thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo, đặc biệt là kế hoạch trở thành huyện NTM vào năm 2019. Các đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể huyện tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thống nhất chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Đề nghị huyện cần quan tâm đến công tác quản lí, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn tài nguyên nước đang ngày càng cạn kiệt. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường; công tác cán bộ; việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã phải tích cực tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận của người dân, việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau khi sáp nhập phải hợp tình, hợp lí, tránh gây tư tưởng xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về xây dựng NTM cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch, đẹp, nâng cao được chất lượng sống của người dân nông thôn.

Trcao 2019d

Đ/c Nguyễn Đình Nhu, nguyên Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến

 Cũng tại buổi gặp mặt, các đồng chí cán bộ trung cao cấp đã phản ánh một số bức xúc của người dân như: Việc thực hiện dự án nâng cấp đường 431 Chợ Bến chất lượng không đảm bảo, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập; việc cấp đổi giấy CNQSDĐ cho người dân 7 xã vùng nam còn nhiều khó khăn; việc quản lí học thêm, dạy thêm còn bị buông lỏng... đề nghị huyện chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết trong thời gian tới.

Thay mÆt huyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn, §ång chÝ Bùi Văn Dậu –TUV, bÝ th­ huyÖn uû, Chủ tich HĐND huyện ®· tiÕp thu mi ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®ång chÝ c¸n bé trung cao cÊp, vµ chóc c¸c ®ång chÝ sang xu©n míi lu«n m¹nh khoÎ, gia ®×nh an khang, thÞnh v­îng vµ h¹nh phóc.

Trcao 2019

Trcao 2019 a

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo trung cao cấp huyện Lương Sơn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ Mẹ VNAH tại Đền thờ Liệt sĩ huyện Lương Sơn

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo trung cao cấp và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Mẹ VNAH và các anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ huyện Lương Sơn./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
760
1779
2539
1956058
82061
54375
3610073

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:14
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction