DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 25/3, tại xã Tân Vinh, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Dự có đồng chí Nguyễn Quang Minh – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Quách Thị Kiều – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các hội đặc thù ở huyện và TT Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện.

DV quý 1.2019

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I/2019, công tác dân vận của Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân vận Huyện ủy và Khối Dân vận các xã, thị trấn đã chủ động bám sát chương trình công tác của cấp ủy; kịp thời tham mưu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân được củng cố vững chắc. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội đặc thù tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên công tác dân vận thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn: Việc triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời; việc tham mưu giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác dân vận còn bị động, lúng túng; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa được chặt chẽ…

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các xã, thị trấn đã nêu lên một số vấn đề cần quan tâm ở địa phương như: Công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở các địa phương; tình hình hoạt động tôn giáo, vấn đề an ninh nông thôn, tình hình tệ nạn ma túy tiềm ẩn nhiều phức tạp…

DV Q1. 2019

Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo

Trong quý II, công tác dân vận của huyện Lương Sơn sẽ tập trung vào những nội dung chính như: Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng vùng trung tâm huyện trở thành đô thị loại IV; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc công tác tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế DCCS và phong trào thi đua “ Dân vận khéo”. Tiếp tục chỉ đạo Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 và Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Lương Sơn đề nghị: Ban Dân vận Huyện ủy Lương Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động định hướng tư tưởng cho cán bộ hội viên và nhân dân; Công khai minh bạch, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ngay từ cơ sở ; tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân. Xây dựng mô hình “ Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616470
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
528
8936
1956058
685
87773
3616470

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:37
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction