Chính trị

 Ngày 26/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

QH CB 1

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

QHCB 2

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện và của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở danh sách cán bộ mà Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ Ban chấp hành đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy và các chức danh diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lí của huyện Lương Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, xem xét, lựa chọn, ghi phiếu, bỏ phiếu quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định.

QHCB 3

Các đại biểu bỏ phiếu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy cũng đã triển khai Quy định số 11-QĐi/TƯ ngày 18/2/2019 của BCHTW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lí những phản ánh, kiến nghị của dân và Chỉ thị số 28 – CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị