Chính trị

 Ngày 27/3, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã  tổ chức kỳ họp thứ 17 tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lí, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

BCH QH

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy đã thông báo kết quả lấy ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ tại hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện diễn ra chiều ngày 26/3/2019 và  thông qua tờ trình về việc rà soát bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lí, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ huyện giữ nguyên 57 đ/c, bổ sung 22 đ/c; BTV Huyện ủy giữ nguyên quy hoạch 16 đ/c, bổ sung 4 đ/c; Quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt: Bí thư Huyện ủy giữ nguyên 3 đ/c; Phó bí thư Huyện ủy giữ nguyên 5 đ/c; Chủ tịch HĐND huyện giữ nguyên 2 đ/c, bổ sung 1 đ/c;  Chủ tịch UBND huyện giữ nguyên 3 đ/c; Phó chủ tịch HĐND huyện giữ nguyên 6 đ/c; Phó chủ tịch UBND huyện giữ nguyên 6 đ/c, bổ sung 1 đ/c. Quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện giữ nguyên 64 đ/c, bổ sung 17 đ/c; BTV Huyện ủy giữ nguyên 18 đ/c, bổ sung 4 đ/c; quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt, Bí thư Huyện ủy giữ nguyên 3 đ/c; Phó bí thư Huyện ủy giữ nguyên quy hoạch 8 đ/c; Chủ tịch HĐND huyện giữ nguyên quy hoạch 3 đ/c; Chủ tịch UBND huyện giữ nguyên 3 đ/c ; Phó chủ tịch HĐND huyện giữ nguyên 6 đ/c; Phó chủ tịch UBND huyện giữ nguyên 6 đ/c, bổ sung 1 đ/c.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về số lượng, độ tuổi và cơ cấu; đánh giá cán bộ; việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ hợp lý, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị…

BCH QH 1

Các đồng chí HUV bỏ phiếu về bổ sung quy hoạch cán bộ

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến đối với việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và  nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Dậu đề nghị các Ủy viên BCH Đảng bộ huyện tập trung nghiên cứu và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II của Huyện ủy. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính và xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt các kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ trong quản lí. Tiếp tục thực hiện công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Tiếp tục triển khai các biện pháp khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Triển khai các biện pháp thu ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nâng cấp thị trấn Lương Sơn và khu vực dự kiến mở rộng đạt  đô thị loại IV vào năm 2019…

Vào 9 giờ 30 phút cùng ngày, BTV Huyện ủy cũng đã họp và cho ý kiến vào kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị