Chính trị

 Ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lương Sơn khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 13 lấy ý kiến đóng góp vào các nội dung chuẩn bị Đại hội MTTQVNhuyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo.

MTTQ 13

Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XX cơ bản đồng tình, nhất trí với kết cấu, nội dung của dự thảo báo cáo. Đồng thời đề nghị Ban Thường trực nên bổ sung thêm các số liệu để thể hiện rõ các kết quả đã làm được của nhiệm kỳ qua, cụ thể là bổ sung số liệu về hoạt động của các ngành thành viên.Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo.

Về đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XXI,ngoài điều kiện tiêu chuẩn, dự kiến số lượng Ủy viên UB MTTQ huyện khóa tới gồm 61 vị, trong đó lãnh đạo Huyện ủy 01 vị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện 03 vị, các tổ chức thành viên cùng cấp 23 vị,  Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn 20 vị, các cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng dân cư 14 vị. Các đại biểu đã cơ bản nhất trí với số lượng, cơ cấu, thành phần mà Ban Thường trực đã đưa ra.

MTTQ 13 a

Đ/c Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy  phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạotại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu khẩn trương chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo và các văn kiện Đại hội; bám sát hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh để chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ huyện chu đáo, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ, đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo kế hoạch, đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2019./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị